Enea Operator i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł (OZE). Wartość projektu to 34,3 mln zł, w tym 11,3 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego. Enea Operator zrealizuje inwestycje w sieć na terenie 14 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Umowę w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu podpisał marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprezesi Enei Operator – Marek Szymankiewicz oraz Tadeusz Dachowski. Podpisany dokument dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enei Operator w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt dodatkowo wpłynie na poprawę warunków zasilania Odbiorców na terenie województwa, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Reklama

Bardzo się cieszę, że tak ważny z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego oraz wsparcia rozwoju energetyki rozproszonej, w tym w szczególności energetyki prosumenckiej, projekt realizowany jest właśnie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Nasycenie infrastruktury automatyką zwiększy również nasze możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych wywołanych anomaliami pogodowymi. Tym samym po raz kolejny udowadniamy, że Enea Operator w sposób kompleksowy i proaktywny wspiera, a co istotne efektywnie realizuje założenia krajowych planów zwiększenia udziału OZE w energetyce – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

W ramach projektu Enea Operator przebuduje m.in. stacje elektroenergetyczne transformujące wysokie napięcie na średnie, a także stacje transformujące średnie napięcie na niskie. Projekt zakłada również proces automatyzacji sieci średniego napięcia, co znacząco usprawni możliwości zdalnego zarządzania siecią.

Projekt otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 34,3 mln zł brutto, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 11,3 mln zł.

Źródło: ENEA

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE