W przyszłym tygodniu w Warszawie (27.01) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się debata dotyczące roli węgla w Krajowym Systemie Energetycznym oraz rozwoju energetyki niskoemisyjnej – odnawialnej i rozproszonej.

Energetyka rozproszona ogranicza emisję dwutlenku węgla. Niekwestionowaną wartością dodaną energetyki rozproszonej jest uniezależnienie się w określonym zakresie od dostaw energii elektrycznej z sieci, gdzie przerwy w jej dostawach mogą stanowić istotne ograniczenia komfortu funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i przeszkodę w  prowadzeniu działalności produkcyjnej, np. rolniczej. Pod względem ekologicznym najefektywniejszymi źródłami rozproszonymi są źródła odnawialne, a w szczególności przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. W swojej charakterystyce  rozwiązania te posiadają jednak cechę, która uniemożliwia ich użycie jako autonomicznych źródeł zasilania. Jest to spowodowane brakiem możliwości programowania ich działania (zależą  od warunków pogodowych – siły wiatru, nasłonecznienia). Rozwiązaniem eliminującym problem braku stabilności są wysokosprawne układy kogeneracyjne. W takich układach najczęściej stosowanym paliwem jest gaz. Na poziomie wspólnoty jest on uważany za paliwo „niskoemisyjne”, jednak w obecnej sytuacji politycznej oraz przy braku wystarczających zasobów tego surowca w kraju bardziej uzasadnionym byłoby opracowanie alternatywy, w podobnym – przewidywalnym i stabilnym układzie, w postaci paliwa wykorzystującego surowce produkowane w kraju.

Reklama

Biorąc pod uwagę warunki polskie, bardzo efektywną ekologicznie i ekonomicznie alternatywą dla paliwa dedykowanego kogeneracji w postaci gazu wydaje się być paliwo składające się z węgla niskiej jakości (miały węgla kamiennego, miał węgła  brunatnego)oraz biomasy będącej odpadem (np. słoma), lub produktem działalności rolniczej (np. miskantus). Zaznaczyć też trzeba, że węgle krajowe wypierane są w wielu rejonach przez konkurencyjne węgle z importu, którego zablokować się nie da.

Aby umożliwić generację ciepła oraz energii elektrycznej z takiego kompozytowego paliwa powyższe surowce kompozytu należy wcześniej odpowiednio przygotować w celu osiągnięcia jednolitych parametrów spalania.

Podczas Debaty będą poruszane zagadnienia:

 • Technologia produkcji paliwa kompozytowego
 • Korzyści zastosowania
 • Dalsze etapy rozwoju technologii

Do udziału w debacie zostali zaproszeni:

 • Marek Sawicki, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki;
 • Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 • Jarosław Wojtowicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Dr Tomasz Dzik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Wytwarzania;
 • Jarosław Zagórowski, prezes zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa;
 • Krystian Kozakowski, prezes zarządu, Węglokoks Kraj;
 • Zygmunt Łukaszczyk, prezes zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA;
 • Krzysztof Żmijewski, sekretarz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Debata potrwa od 11.00 do 14.00 w Sali Konferencyjnej 49/51 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30.

Źródło: materiały prasowe organizatora

Zdjęcie: www.foter.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE