W tym roku już aukcji nie będzie – wynika z opublikowanego komunikatu na stronie internetowej Urzędu Regulacji  Energetyki.

Reklama

W dniu 29 września br. zostały opublikowane następujące rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820).

Zgodnie z dyspozycją przepisów powołanych wyżej aktów prawnych, w roku 2017 nie odbędą się kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W czwartek 28 września odbyła się aukcja dla instalacje istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok, czyli biogazowni innych niż rolnicze i jednostek wykorzystujących biomasę oraz niektórych elektrowni wodnych. Niemniej jednak, na skutek wejścia w życie z dniem 29 września 2017 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1819) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1820), wolumen energii elektrycznej podlegający sprzedaży w tej aukcji wynosi 0,000 MWh, natomiast wartość energii podlegającej sprzedaży została ukształtowana na poziomie 0,00 zł.

Kolejne aukcje odbyć się miały – 2 października, 4 października i 6 października.

Rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1819/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1820

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE