Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wycofał się z finansowania prowadzonych przez siebie programów Kawka, Prosument i Ryś – poinformował WFOŚiGW w Gdańsku. Zamiast tego Fundusz planuje wprowadzić  jednolity i elastyczny mechanizm wsparcia.

Reklama

NFOŚiGW poinformował, że „dokonał przeglądu wspomnianych programów priorytetowych” , z czego wynika ich brak dostosowania do realnych potrzeb i uwarunkowań regionów. W związku z tym planowane  jest stworzenie nowego instrumentu dofinansowania przedsięwzięć, który będzie działać ma na poziomie lokalnym. Instrument uwzględniać ma możliwości finansowe NFOŚiGW, a także wpisywać się w potrzeby i oczekiwania poszczególnych regionów.

Decyzja została podjęta na  Konwencie Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się pod koniec czerwca br. w siedzibie NFOŚiG.  Jak informuje Fundusz, od kilku tygodni prowadzone są intensywne konsultacje z wojewódzkimi funduszami – celem tych konsultacji, jest oszacowanie zapotrzebowania na wsparcie w poszczególnych rejonach. W wyniku tych konsultacji stworzony ma być nowy, kompleksowy instrument dofinansowań dla wsparcia walki z niską emisją. Instrument ten skierowany ma być do Wojewódzkich Funduszy. Docelowo Narodowy Fundusz ma zamiar objąć działaniami w ramach nowotworzonego instrumentu wszystkie działania, jakie uwzględniane były w ramach omawianych programów: Kawka, Ryś i Prosument. Na tym etapie, jak podaje NFOŚiGW nie są jeszcze znane dokładne warunki wsparcia czy ostateczny katalog beneficjentów.

Narodowy Fundusz podał również informacje informacje o aktualnym poziomie realizacji programów. W ramach programu Kawka NFOŚiGW podpisał 22 umowy z 12 WFOŚiGW na łączną kwotę ponad 174 mln zł. Jedynie 2 z tych umów zostały całkowicie wypłacone i zakończone ekologicznie. Pozostałe 20 umów jest w trakcie realizacji. Do tej pory wypłacono dopiero 74 mln zł, a więc jeszcze 100 mln zł w formie dotacji zostanie skierowanych do regionów na działania związane z wymianą urządzeń grzewczych na bardziej efektywne ekologicznie.

Program Ryś był programem  o ogólnopolskim charakterze i zasięgu, a jego wdrażanie miało się odbyć za pośrednictwem WFOŚiGW oraz banków. W ramach ostatniego naboru pośredników (100 mln zł było przeznaczone dla WFOŚiGW, a 300 mln zł dla banków), nie zgłosił się żaden bank, a z 16 WFOŚiGW roli pośrednika podjąć chciało się tylko 10, co nie gwarantowało wdrażania programu na terenie całej Polski. Natomiast NFOŚiGW jako instytucja centralna, obsługująca duże inwestycje finansowane również ze środków europejskich, nie ma możliwości wdrażania samodzielnie tego programu.

W  ramach programu Prosument,  można ubiegać się o dofinasowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy na udostępnienie środków, a które nie wykorzystały jeszcze całego limitu przyznanego umową.

Źródło: odnawialnezrodlaenergii.pl

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE