Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE wytwórcy, którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja po 1 lipca, lecz przed 31 grudnia 2016 r., muszą złożyć oświadczenie.

Reklama

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, warunkiem umożliwiającym dokonywanie sprzedaży wytwarzanej energii jest złożenie przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o OZE, zgodnie z którym energia elektryczna wytworzona w tej instalacji będzie w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany.

Źródło: URE

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE