W latach 2010 -2014 Polska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o blisko 30 mln to. Na koniec 2014 r wyniosła ona 38o mln ton.  W kraju więcej pieniędzy wydaje się również na ochronę środowiska. W 2014 r. były to 3 mld więcej w stosunku do 2010 r. 

Reklama

 

Dane pochodzą z opublikowanego raportu GUS „Polska w liczbach”.  Według informacji w  2014 r. na ochronę środowiska wydaliśmy ponad 14 mld zł. GUS zwraca uwagę, że w 2014 r. środki trwałe przeznaczone na ochronę środowiska w naszym kraju (w cenach bieżących) stanowiły 0,83 proc. PKB.  Z raportu  wynika również, że Polska redukuje emisję zanieczyszczeń  do powietrza wyrażoną w ekwiwalencie dwutlenku węgla. W 2014 r. była ona niższa o około 15 mln ton niż rok wcześniej.

Jak czytamy w raporcie w  2014 r. energia z OZE stanowiła 11,5 proc. w całkowitym zużyciu energii. Największym źródłem zielonej energii były biopaliwa stała.   Biomasa pochodząca z lasów czy rolnictwa (np. pelety, brykiety) stanowiła ponad 76 proc. Na dalszych miejscach znalazły się biopaliwa ciekłe (np. biodiesel, biooleje) z udziałem 9,2 proc., energia wiatrowa 8,2 proc. czy energia wodna 2,3 proc. Energia słoneczna stanowiła jedynie 0,2 proc.

Według informacji Polska należy do krajów europejskich o najwyższych wskaźnikach różnorodności biologicznej oraz wyjątkowych walorach środowiskowych. Urząd wskazuje na Białowieski Park Narodowy – na liście światowego dziedzictwa UNESCO, czy Wielkie Jeziora Mazurskie, które znalazły się jako jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie oraz mogą znaleźć się na liście rezerwatów biosfery UNESCO.

W 2014 r. parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz inne formy ochrony obejmowały 32,5 proc. powierzchni Polski (ponad 10 mln ha). Najwięcej było obszarów chronionego krajobrazu (22 proc. powierzchni – ponad 7 mln ha), parków krajobrazowych (8 porc. – ponad 2,5 mln ha), parki narodowe (1 proc. – ponad 314 tys. ha), rezerwaty przyrody (0,5 proc. powierzchni – ponad 165 tys. ha.).

Źródło: PAP

Zdjęcie: wikipedia

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE