Z czego produkuje się biogaz? Oto możliwe substraty!

Z czego produkuje się biogaz

Na przestrzeni 15 lat funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce można zauważyć wyraźne zmiany struktury wykorzystania substratów. Pierwsze biogazownie, wzorowane na technologiach stosowanych w Niemczech, bazowały na kiszonce z kukurydzy i ciekłych kosubstratach pochodzących z rolnictwa (gnojowica) i przetwórstwa (wywary, serwatka). Stopniowo zastępowano kiszonkę z upraw celowych produktami ubocznymi z przemysłu rolno-spożywczego. W Polsce w I połowie XX w. budowano pionierskie instalacje…

czytaj więcej »

Mikro i małe biogazownie rolnicze w Polsce to szansa!

Mikro i małe biogazownie

Osiągnięcie neutralności klimatycznej – głównego celu Zielonego Ładu – wymaga takiej przebudowy gospodarki, która pozwoli do 2050 roku zredukować w Europie emisję gazów cieplarnianych do poziomu tzw. zero netto. Realizacja tego celu wymagać  będzie zwiększenia udziału OZE, w tym biogazowni oraz ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym wprowadzeniu ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa. REKLAMA Mikro…

czytaj więcej »

Biogazownia rolnicza to naprawdę nowoczesny biznes

biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza to nowoczesny biznes? Z Janem Rzymowskim, członkiem zarządu spółki Upałty-Rol, rozmawiamy o procesie inwestycji w biogazownię rolniczą. A także o wynikających z niej korzyściach dla firmy oraz lokalnej społeczności. Zapraszamy na V Kongres Biogazu! Kliknij w baner i sprawdź szczegóły! Jaka jest historia gospodarstwa-spółki „Upałty-Rol”? Kiedy zrodziła się myśl o zainwestowaniu w biogazownię? Jan Rzymowski: Spółka „Upałty-Rol” powstała w 1993 roku.…

czytaj więcej »

Biogazownia w Chamsku. Władze niechętne inwestycji

Gmina Żuromin i okolice od lat zmagają się z problemem smrodu generowanego przez kilkaset kurników. Mimo to władze blokują pomysł budowy biogazowni na tym terenie. Dlaczego? REKLAMA Powiat żuromiński to obok mławskiego największe w Polsce skupisko kurzych ferm. W samej gminie Żuromin działa obecnie kilkaset kurników, w których hoduje się około dziesięciu milionów kurczaków. Mieszkańcy od lat sygnalizują uciążliwości odorowe lokalnym władzom. -…

czytaj więcej »

Koronawirus a branża biogazu [KOMENTARZ EKSPERTA]

Nowe biogazownie

Koronawirus a branża biogazu. Jak ograniczenia związane z pandemią koronawirusa wpływają na branżę biogazu? O zdanie, w tym trudnym dla wszystkich przedsiębiorców czasie, pytamy ekspertów - inwestorów, właścicieli instalacji biogazowych i przedstawicieli stowarzyszeń branżowych. REKLAMA KOMENTUJE SYLWIA KOCH-KOPYSZKO prezes zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) Ostatni miesiąc sprawił, że niemożliwe stało się faktem. Nasza branża, jak i inne branże produkcyjne musiała rozpocząć…

czytaj więcej »