Biogazownia rolnicza – od czego zacząć?

biogazownia Niedamowo

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Jak wygląda proces przygotowania inwestycji? To pytania, które nurtują potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych przy swoich gospodarstwach, ubojniach, rzeźniach, kurnikach czy zakładach przetwórstwa spożywczego. Oto odpowiedzi na te pytania. Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Wiele polskich gospodarstw coraz poważniej myśli o budowie biogazowni rolniczej, jako, możliwości wykorzystania zielonego ciepła do ogrzewania budynków inwestorskich, możliwości…

czytaj więcej »

Społeczne aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych

biogazownia rolnicza

Biogazownie rolnicze, będące instalacjami OZE są nastawione na produkcje energii w sposób przyjazny dla środowiska. Korzyści finansowe omawianych instalacji wynikają przede wszystkim z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu. Poza aspektami środowiskowymi oraz ekonomicznymi należy wspomnieć o aspektach społecznych funkcjonowania biogazowni rolniczych. Na powstawaniu i prawidłowym funkcjonowaniu omawianych instalacji zyskać może nie tylko inwestor czy właściciel. Wymierne korzyści z przedsięwzięcia może…

czytaj więcej »

Biogazownia rolnicza – proces przygotowania inwestycji

biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza? Myśli o niej coraz więcej polskich gospodarstw. Głównie jako możliwości wykorzystania zielonego ciepła do ogrzewania budynków inwestorskich, możliwości wykorzystania pofermentu do nawożenia gruntów, ale przede wszystkim jako doskonałego źródła dywersyfikacji przychodów. Jak się do tego zabrać i od czego zacząć? Biogazownia rolnicza - jak się za to zabrać? Przed rozpoczęciem inwestycji należy sporządzić biznesplan, stanowiący o słuszności decyzji o budowie,…

czytaj więcej »

Co można tratować jako substrat w biogazowni rolniczej?

Mikrobiogazownie dla rolnictwa

Potencjalni inwestorzy, uczestnicy warsztatów biogazowych i zainteresowani pracą biogazowni pytają, jakie substraty mogą trafiać do instalacji? Odpowiadamy za Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa, że oprócz tych, zawartych w definicji biogazu rolniczego odpady kuchenne nie, ale przeterminowana żywność tak. Zgodnie z definicją biogazu rolniczego zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.…

czytaj więcej »

Wzorcowa biogazownia rolnicza w Bombalicach

biogaz w Austrii

Biogazownię rolniczą Ryszarda Tomaszewskiego w Bombalicach przyjeżdżają oglądać wycieczki z całego kraju. Instalacja działa bezawaryjnie od 2,5 roku, zasila w ciepło i energię elektryczną całe gospodarstwo, a część z niej trafia do sieci. Ryszard Tomaszewski wraz z synami Dariuszem i Arkadiuszem prowadzą 240-hektarowe gospodarstwo rolne. Mają 300 krów, których mleko trafia do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu. – Nasze mleko, a co…

czytaj więcej »