W piątek, 20 października w Krąplewicach w województwie kujawsko-pomorskim otwarto biogazownię rolniczą. Inwestorem jest poznańska firma Agri Plus, wiodący producent trzody chlewnej w Polsce. Za budowę instalacji odpowiedzialna była spółka Biowatt.

Reklama
biogazownia rolnicza Krąplewice

Otwarcie Biogazowni Agri Plus to ważny krok w kierunku produkcji energii odnawialnej oraz tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości. Inwestycja ta przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu i stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego – powiedział Magazynowi Biomasa Karol Przybyła z Agri Plus.

biogazownia rolnicza Krąplewice

Biogazownia rolnicza w Krąplewicach

Projekt biogazowni rolniczej w Krąplewicach uzyskał pozwolenie na budowę w listopadzie 2021 roku. Rozpoczęte już miesiąc później prace budowlane sfinalizowano w październiku tego roku. Instalacja zaczęła produkcję 16.10.2023 r.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu będzie produkcja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biogaz pozyskany w procesie w procesie fermentacji beztlenowej. Zainstalowana moc elektryczna to 250kW. Biogazownia będzie rocznie przetwarzać ok. 50 000 m3 gnojowicy i 2,5 tys. ton kiszonki z kukurydzy.

biogazownia rolnicza Krąplewice

Wytwarzana energia elektryczna zostanie sprzedania do lokalnego operatora sieci energetycznych, z kolei wytworzone ciepło będzie wykorzystane na potrzeby własne instalacji. Produktem procesu będzie również poferment, który zostanie wykorzystany we współpracy z miejscowymi rolnikami do nawożenia pól.


Mapa biogazowni w Polsce. Sprawdź!


Substraty

Substratami wykorzystanym do produkcji biogazu w zakładzie w Krąplewicach są gnojowica świńska i kiszonka z kukurydzy.

Jak wyjaśnia generalny wykonawca instalacji, firma Biowatt substraty pochodzenia roślinnego – w tym wypadku głównie kiszonka z kukurydzy – przechowywane są w silosie magazynowym substratu, skąd są pobierane i przez podajnik substratów sypkich kierowane do procesu fermentacji. Odpady płynne – gnojowica – jest pompowana rurociągiem z sąsiadującej chlewni bezpośrednio do zbiornika wstępnego, z którego następnie tłoczona jest za pośrednictwem pompy w cyklicznych odstępach czasu do procesu fermentacji.

Maciej Kutrzuba kierownik biogazowni Krąplowice, Agri Plus
Maciej Kutrzuba, kierownik biogazowni Krąplowice, Agri Plus

Biogazownia rolnicza w Krąplewicach wyposażona jest w nowoczesny system automatyki, który kieruje prawidłową pracą podzespołów oraz informuje o powstałych awariach. Urządzenia w trybie automatycznym załączane i wyłączane są zgodnie z wdrożonym algorytmem pracy, lecz istnieje także możliwość indywidualnego sterowania urządzeniami, dzięki czemu operator może zatrzymać ich pracę i przeprowadzić w tym czasie cykliczne przeglądy.

biogazownia rolnicza Krąplewice

Korzyści dla lokalnej społeczności

Inwestorem w projekcie zrealizowianymmw Krąplewicach jest Agri Plus – lider w produkcji trzody chlewnej w kraju. Działalność spółki obejmuje także zintegrowaną z działem trzody chlewnej produkcję roślinną i produkcję pasz. Produkcja biogazu to dla poznańskiej firmy nie tylko wkład w ochronę środowiska, ale także korzyści dla lokalnych rolników.

biogazowania rolnicza Krąplewice_Monika Stablewska_Paweł Ceglarek
Monika Stablewska, Paweł Ceglarek, Biowatt

Agri Plus stawia sobie misję  bycia dobrym sąsiadem, który dba o lokalne społeczności oraz stawia na rozwój energii odnawialnej w Polsce, na miarę swoich możliwości. W efekcie działalności biogazowni Agri Plus pozyskuje się  cenny nawóz pofermentacyjny, który zostanie wykorzystany we współpracy z miejscowymi rolnikami do nawożenia pól. Ta współpraca umożliwi znaczne obniżenie kosztów ponoszonych z tego tytułu przez rolników i wpłynie korzystnie na lokalną gospodarkę – wyjaśnił Karol Przybyła.

biogazownia rolnicza Krąplewice

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Agri Plus, Biowatt

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE