Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu wprowadza przepisy warunkowane szeregiem rozporządzeń. Wśród nich wymienić można uszczegółowione substraty dla biogazowni rolniczych, które określono w liście opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Reklama

Substraty dla biogazowni rolniczych

18 października MRiRW przedstawiło listę substratów. Zawarto w niej następujące elementy:

1. Biomasa:
1.1. odchody zwierzęce
1.2. słoma;
1.3. inne, niebędące niebezpiecznymi, naturalne substancje pochodzące z produkcji rolniczej lub leśnej, w tym z hodowli grzybów jadalnych oraz upraw hydroponicznych.


8. Kongres Biogazu 14-15 grudnia w Warszawie


2. Inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku, wyłącznie pochodzenia biologicznego:
2.1. biomasa roślinna pochodząca z utrzymania terenów zielonych, wyłącznie pozyskana bezpośrednio od producenta biomasy, a następnie bezpośrednio przekazana wytwórcy biogazu, niebędąca odpadami komunalnymi;
2.2. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone;
2.3. płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego wyłącznie z substratów wymienionych w niniejszym załączniku;
2.4. przedmioty lub substancje, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny, wyłącznie pozyskane bezpośrednio od wytwórcy tych przedmiotów, a następnie bezpośrednio przekazane wytwórcy biogazu:
2.4.1. wysłodki, wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary i destylaty, produkty i substancje poekstrakcyjne stanowiące pozostałość z przetwórstwa produktów rolnych, upraw hydroponicznych lub leśnictwa, w szczególności z produkcji cukru lub napojów alkoholowych lub bezalkoholowych;
2.4.2. osady i szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania, mechanicznego rozdrabniania lub oddzielania surowców pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych lub leśnictwa, a także z powiązanych działów przemysłu;
2.4.3. biomasa z przygotowania lub przetwórstwa produktów lub używek spożywczych, w tym z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy lub herbaty, przygotowania lub przetwórstwa tytoniu lub drożdży lub produkcji ekstraktów drożdżowych lub przygotowywania lub fermentacji melasy;
2.4.4. surowce i produkty żywnościowe nienadające się do spożycia lub przetwórstwa;
2.4.5. tłuszcze spożywcze wytwarzane lub wykorzystywane w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym
przemysłu piekarniczego i cukrowniczego, nieprzydatne do wykorzystania;
2.5. odpady:
2.5.1. odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa i rybołówstwa o kodzie:
02 01 01 – osady z mycia i czyszczenia,
02 01 03 – odpadowa masa roślinna,
02 01 06 – odchody zwierzęce;
2.5.2. odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego o kodzie:
02 02 01 – odpady z mycia i przygotowywania surowców,
02 02 02 – odpadowa tkanka zwierzęca,
02 02 03 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
02 02 82 – odpady z produkcji mączki rybnej;
2.5.3. odpady z przygotowania lub przetwórstwa produktów lub używek spożywczych o kodzie:
02 03 01 – szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,
02 03 03 – odpady poekstrakcyjne,
02 03 04 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,
02 03 80 – wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81),
02 03 81 – odpady z produkcji pasz roślinnych,
02 03 82 – odpady tytoniowe;
2.5.4. odpady z przemysłu cukrowniczego o kodzie:
02 04 01 – osady z oczyszczania i mycia buraków,
02 04 80 – wysłodki;
2.5.5. odpady z przemysłu mleczarskiego o kodzie:
02 05 01 – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
02 05 80 – odpadowa serwatka;
2.5.6. odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego o kodzie:
02 06 01 – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
02 06 80 – nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze;
2.5.7. odpady z produkcji napojów alkoholowych lub bezalkoholowych o kodzie:
02 07 01 – odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,
02 07 02 – odpady z destylacji spirytualiów,
02 07 04 – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,
02 07 80 – wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary.

Pełna lista substratów dostępna pod adresem: lista substratów.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE