Jak zagospodarować poferment z biogazowni rolniczych

zagospodarować poferment

Ze względu na rosnące ceny nawozów mineralnych na znaczeniu przybierają pozostałe nawozy oraz inne środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być wykorzystywane do produkcji roślinnej. Jednym z nich jest poferment powstający w biogazowniach rolniczych.

Wśród odnawialnych źródeł energii, pozwalających na jej produkcję w sposób przyjazny środowisku wymienia się m.in. biogaz rolniczy. W wyniku procesu fermentacji metanowej, poza biogazem, otrzymuje się drugi produkt, którym jest poferment.

Produkt ten był niedoceniany, jednak przy aktualnie rosnących cenach nawozów mineralnych jego rola przybiera na znaczeniu, a pozytywne właściwości są coraz bardziej zauważane. Poferment może być wykorzystany na kilka sposobów, choć zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się go w formie nieprzetworzonej do celów nawozowych.

Kierunki zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych

Ilość powstającego pofermentu jest ścisłe związana z ilością i rodzajem substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu. Wśród dodatkowych czynników wymienia się rodzaj stosowanej technologii oraz stopień rozkładu poszczególnych substratów w wyniku procesu fermentacji metanowej. Należy podkreślić, że dla typowych biogazowni rolniczych o mocy 1 MW dzienna ilość produkowanego pofermentu skierowanego do magazynowania i dalszego zagospodarowania wynosi najczęściej kilkadziesiąt ton.

W związku z tym, należy jednoznacznie stwierdzić, że logistyka gospodarki pofermentem stanowi spore wyzwanie dla osób obsługujących biogazownie.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Zdecydowanie najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakresie wykorzystanie pofermentu powstającego w biogazowniach rolniczych jest jego bezpośrednie wykorzystanie nawozowe. Za rozwiązaniem tym przemawiają przede wszystkim właściwości fizyczne oraz chemiczne. Pulpa pofermentacyjna jest cieczą o niskiej zawartości suchej masy, najczęściej poniżej 8%. Wspólną  cechą pofermentów jest również odczyn zasadowy, najczęściej o pH w granicach 7,2-9. Należy podkreślić, że poferment jest materiałem zasobnym nie tylko w azot, fosfor i potas. Jest on również źródłem pozostałych makroelementów i mikroelementów.

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na popularność tego rozwiązania jest brak potrzeby stosowania odatkowych technologii takich jak separacja czy suszenie. W przypadku wykorzystania do produkcji biogazu substratów typowo rolniczych (np. gnojowica, obornik, produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego), poferment stanowi wartościowy produkt, który z powodzeniem może zostać wykorzystany do celów nawozowych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst:

Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski