Porozumienie sektorowe podpisane! Biogaz i biometan ze wsparciem

Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Jego celem jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Porozumienie sektorowe Podpisany dokument pomoże w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku…

czytaj więcej »

Wiemy, jak zbilansować blisko 80% emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa

biogazownie

Dzięki produkcji biometanu m.in. z odpadów rolno-spożywczych można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w Polsce nawet o 26 mln ton rocznie. Dla porównania: całe polskie rolnictwo emituje 33 mln ton gazów cieplarnianych. To najnowsze wnioski raportu Związku Polskie Mięso, „Wieprzowina - nowa perspektywa”. Rośnie społeczna i instytucjonalna presja na branżę mięsną i całe rolnictwo w Polsce. Coraz częściej przedstawia się je jako…

czytaj więcej »

Biogaz i biometan wyzwaniem dla Polski i Europy

biogaz i biometan

Z Marcinem Laskowskim, prezesem Zarządu PGB Inwestycje Sp. z o.o. i wiceprezesem Zarządu PGB Serwis Sp. z o.o., o przyszłości sektora biogazu rozmawia Beata Klimczak. Jaki kierunek rozwoju powinien obrać sektor biogazu w Polsce? Marcin Laskowski: Do tej pory w Polsce powstają instalacje wytwarzające biogaz i produkujące z niego energię elektryczną i ciepło, co wynika ze specyfiki systemu wsparcia. Rola elektrociepłowni biogazowych…

czytaj więcej »

Konieczne pilne zmiany prawne na rzecz biometanu

biometan

Konieczne pilne zmiany prawne na rzecz biometanu - oto postulaty. Unijne regulacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wymuszają na państwach Unii Europejskiej zmiany również w sektorze gazownictwa, choć dotychczas w ramach unormowań unijnych i krajowych poświęca się im znacznie mniej uwagi niż zmianom wprowadzanym w zakresie elektroenergetyki. Jednym z projektów w tym zakresie jest unijna propozycja wykorzystania biogazu i biometanu…

czytaj więcej »

Eurodeputowani za usunięciem barier dot. biometanu w transporcie

Europosłowie chcą większego wykorzystania biometanu w transporcie. Żądają usunięcia barier we wdrażaniu zrównoważonych paliw zapewniających dekarbonizację transportu. Eurodeputowani z różnych grup politycznych [1] podpisali petycję, w której zwrócili się do Komisji Europejskiej o usunięcie barier we wdrażaniu zrównoważonych paliw i technologii w transporcie. Ma to nastąpić poprzez przegląd obecnego podejścia do pomiaru emisji CO2 z samochodów. Nowoczesne paliwa w połączeniu ze zwiększonym…

czytaj więcej »