Hiszpania dysponuje potencjałem produkcyjnym biometanu na poziomie 163 TWh/rok, co pozwala na pokrycie około 45% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Takie wnioski płyną z raportu  przygotowanego przez SEDIGAS Hiszpańskie Stowarzyszenie Gazowe.

warsztaty biometan

Reklama

Biometan – rozwój potencjału

Raport „Badanie zdolności produkcyjnych biometanu w Hiszpanii” wskazuje, że rozwój produkcji odnawialnego gazu w Hiszpanii oznaczałby oszczędności do 4 miliardów euro na rachunkach dla konsumentów w 2022 r. i pozwoliłby uniknąć emisji 8,3 miliona ton metanu. Stąd też wprowadzenie biometanu do miksu energetycznego jest niezbędne do realizacji celów dekarbonizacji, osiągnięcia większej suwerenności energetycznej czy zmniejszenia problemów związanych z gospodarką odpadami.


6. Kongres Biometanu – Sprawdź!


„Wyniki raportu pokazują jakie możliwości ma przed sobą Hiszpania, aby stać się jedną z głównych potęg energetycznych Unii Europejskiej dzięki gazom odnawialnym” – mówi Joan Batalla, prezes Sedigas. – „Biometan to ekologiczne i opłacalne rozwiązanie przyspieszające dekarbonizację, które może wygenerować niemal 62 000 miejsc pracy w obszarze przemysłowym. Nie można zapominać, że jego rozwój jest ściśle powiązany ze sektorem wiejskim, ponieważ zwierzęta hodowlane i pozostałości rolne są jednym z głównych surowców do jego produkcji”.

Gdzie wyprodukują najwięcej?

W badaniu autorzy analizują też potencjalne zdolności produkcyjne biometanu na poziomie regionalnym, uwarunkowane takimi czynnikami, jak m.in. rodzaj dostępnych odpadów i ich ilość. Okazuje się, że za połowę całkowitego potencjału krajowego odpowiadają 3 obszary. Wśród regionów z największym potencjałem produkcyjnym eksperci wymieniają na pierwszym miejscu Kastylia-Leon z możliwościami na poziomie 37,78 TWh, co stanowi 23,3% całości. Druga w kolejności jest Andaluzja z 23,62 TWh (14,5%) i Kastylia-La Mancha z 20,37 TWh (12,5%).


Dowiedz się jak działa instalacja produkująca biometan


Co stoi na drodze rozwoju sektora biometanu w Hiszpanii?

Mimo ogromnego potencjału, sektor biometanu w Hiszpanii napotyka na szereg barier administracyjnych, regulacyjnych, ekonomicznych, które hamują jego rozwój. Wśród nich autorzy raportu wskazują na brak ram prawnych, brak zachęt wspierających produkcję biometanu, niemożność uzyskania konkurencyjnego dostępu do odpadów, a także złożony proces uzyskiwania pozwoleń i opóźnienia w procedurach. Jednak, jak wskazuje Joan Batalia, niektóre z tych barier są po woli pokonywane.

„(…) prawdą jest, że podejmowane są pierwsze kroki w kierunku stopniowego rozwoju tego nośnika energii (…) i że doprowadziło to do opracowania ponad 200 projektów, wciąż istnieje szereg barier administracyjnych, regulacyjnych, ekonomicznych i fiskalnych, które ograniczają inwestycje w nową infrastrukturę produkcji biometanu, zmniejszając jego udział w sektorze gazowym oraz szkodząc gospodarce i zatrudnieniu na obszarach, na których mógłby on rozwijać te projekty” – mówi Joan Batalla.

Sedigas stoi na stanowisku, że biometan jest kluczem do szybkiej transformacji energetycznej Hiszpanii, a wprowadzenie biometanu do miksu energetycznego jest środkiem koniecznym w drodze do dekarbonizacji gospodarki i osiągnięcia większej niezależności energetycznej.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

 

źródło: SEDIGAS

zdjęcie: pixabay.com/pl/users/carmina27

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE