18 maja Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy plan REPowerEU, w którym zaproponowano plan działania na rzecz rozwoju biometanu. W planie znalazł się także projekt Sojuszu Przemysłu Biometanowego, który ma na celu stymulowanie wzrostu sektora i osiągnięcie produkcji 35 mld m3 biometanu do 2030 r.

Reklama

Konieczne przyspieszone wprowadzenie OZE

Jak podaje Komisja Europejska, 85% Europejczyków uważa, że ​​UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy. Środki zawarte w planie REPowerEU mogą odpowiedzieć na tę ambicję poprzez: oszczędności i dywersyfikację dostaw energii oraz przyspieszone wprowadzenie energii odnawialnej w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i energetyce.

Plan REPowerEU

Plan REPowerEU obejmuje ukierunkowaną rewizję celów Fitfor55 w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jak podaje KE, masowe zwiększenie i przyspieszenie wykorzystania energii odnawialnej w energetyce, przemyśle, budynkach i transporcie przyspieszy europejską niezależność, pobudzi przejście na zieloną gospodarkę i z czasem obniży ceny. Komisja proponuje zwiększenie głównego celu na 2030 r. dla OZE z 40% do 45% w ramach pakietu Fit for 55.


Zarejestruj się na V Narodowy Kongres Biometanu


Zwiększenie produkcji biometanu do 35 mld m3 do 2030 r.

Dla sektora biometanu ustanowiono plan działań, który określa narzędzia, w tym nowe partnerstwo przemysłowe w zakresie biometanu i zachęty finansowe do zwiększenia produkcji do 35 mld m3 do 2030 r., także poprzez Wspólną Politykę Rolną.

Jak podkreśla European Biogas Assotiation branża biogazu i biometanu jest gotowa do współpracy z władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w celu zaproponowania rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju sektora. Produkcja biogazu i biometanu stworzyła już 210 000 zielonych miejsc pracy w Europie i pozwala co roku zaoszczędzić 60 Mt emisji gazów cieplarnianych (ekwiwalent CO2).

Rozwój sektora biometanu

 – Sojusz przemysłowy zaproponowany przez REPowerEU jest niezbędnym instrumentem do kierowania współpracą między decydentami, inwestorami i przedstawicielami sektora biometanu w celu napędzania innowacji technologicznych (…) i ostatecznie przyspieszenia rozwoju branży. 37 miliardów euro ukierunkowanych inwestycji zaproponowanych przez Komisję może wesprzeć rozwój nowych zdolności i infrastruktury w celu włączenia biometanu do sieci gazowej i stworzenia społeczności energetycznych – wyjaśnia Harmen Dekker, dyrektor generalny EBA.

– Ukierunkowana zmiana celów UE w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej przyspieszy zieloną transformację i przyczyni się do bardziej odpornego systemu energetycznego. Wydawane szybciej i bardziej przejrzyste pozwolenia są kluczowymi warunkami dalszego rozwoju sektora biogazu i biometanu. (…) Parlament Europejski ma teraz doskonałą okazję do ustanowienia solidnych ram zrównoważonego rozwoju dla biogazu i biometanu (…) – zwraca uwagę Giulia Cancian, Sekretarz Generalna EBA.

Rynek biogazu i biometanu:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: ec.europa.eu; europeanbiogas.eu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE