Austria ma potencjał, aby do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednym z elementów polityki energetyczno-klimatycznej jest dekarbonizacja rynku gazu polegająca na zastąpieniu gazu ziemnego gazami zielonymi (biometan, biogaz, wodór, metan syntetyczny). Kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na dekarbonizację rynku gazu są odpowiednie instrumenty finansowania oraz prawne.

Reklama

 

Biogaz pokrywa tylko około 2% zużycia gazu w Austrii. Działa tu ok. 350 biogazowni. Większość biogazu zostaje wykorzystana bezpośrednio w elektrociepłowniach do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych (Economica-Institut für Wirtschaftsforschung) szacuje, że do 2030 roku około 10% importu z Rosji mogłoby zostać zastąpione przez krajowy biometan.

Austriacka Agencja Energetyczna (AEA) szacuje na rok 2040 możliwy do zrealizowania potencjał biometanu z produkcji krajowej na 10 terawatogodzin, co stanowi prawie 11% obecnego zużycia gazu w Austrii. Jak dotąd w Austrii jedynie 15 biometanowni, zgodnie z danymi Kompost & Biogas Verband Österreich, produkuje około 15 milionów metrów sześciennych biometanu rocznie. Jedna z austriackich biometanowni znajduje się w dzielnicy Wiednia – Simmering. Tamtejsza biometanownia produkuje rocznie ponad milion metrów sześciennych z około 22 000 ton odpadów spożywczych. Szacunkowo 900 wiedeńskich gospodarstw domowych jest w ten sposób zaopatrywanych w biometan – pozwala to zaoszczędzić ponad 3 000 ton emisji CO2 na obszarze dzielnicy.


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


System wsparcia biogazowni produkujących energię elektryczną System wsparcia biogazowni produkujących energię elektryczną został uregulowany w ustawie o rozbudowie energii (Energie-Ausbau– Gesetz, EAG), która weszła w życie etapami, jako następca prawny ustawy o zielonej energii elektrycznej (Ökostromgesetz).

Celem EAG jest wspieranie instalacji OZE w takim stopniu, aby od 2030 r. w bilansie krajowym 100% całkowitego zużycia energii elektrycznej było pokrywane dzięki ich działaniu. Aby osiągnąć ten cel, roczna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ma zostać zwiększona o 27 TWh do roku 2030, z czego 1 TWh ma pochodzić z jednostek wytwórczych wykorzystujących biomasę (§ 4 EAG).

System wsparcia dla jednostek wytwórczych wykorzystujących biomasę w celu produkcji energii elektrycznej, w świetle EAG opiera się na premii rynkowej (Marktprämie). Ma na celu wyrównanie różnicy między kosztami produkcji energii elektrycznej a jej średnią ceną rynkową. Dla instalacji OZE wykorzystujących biomasę o mocy zainstalowanej co najmniej 0,5 MW ma zastosowanie proces przetargowy. Oznacza to, że odbiorca premii rynkowej oraz wartość istotna dla obliczenia premii rynkowej są określane w drodze przetargu.

To tylko fragment artykułu. Całym przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE