Wysokosprawna kogeneracja dofinansowana z UE? Niemal 250 mln złotych wsparcia z Funduszu Spójności otrzymają przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na realizacje projektów wysokosprawnej kogeneracji. Większość z nich wybuduje instalacje zasilane gazem ziemnym, ale cztery (po rezygnacji ZGC Tomaszów Mazowiecki)  wykorzystywać będą biomasę.

Wysokosprawna kogeneracja sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Do  inwestowania w nią zachęcają m.in. wytyczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a celem jest zbudowanie w Polsce niskoemisyjnej gospodarki.

Reklama

Projekty biomasowe

Zastosowanie biomasy w procesach wysokosprawnej kogeneracji zostało uwzględnione w przedsięwzięciach pięciu beneficjentów, z których jeden, ZGC Tomaszów Mazowiecki – zrezygnował z inwestycji.

Obecnie zakład wykorzystuje węgiel do produkcji ciepła. Dotacja z NFOŚiGW w wysokości ok. 6 mln zł okazała się   niewystarczająca do zrealizowania projektu opartego na biomasie, którego koszty trzeba by szacować na ok. 40 mln  zł.

Elektrociepłownia opalana biomasą drzewną powstanie natomiast w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  (SSSE) w Suwałkach przy ul. Brylantowej. Projekt realizowany będzie przez firmę BS Marka. NFOŚiGW wesprze go  dotacją w wysokości 9 902 300 zł. Całkowity koszt inicjatywy wyniesie 52 902 300 zł. Projekt zakłada budowę małej  elektrociepłowni biomasowej o mocach nominalnych ok. 1,4 MWt i 11 MWt, która powstanie w sąsiedztwie przedsiębiorstw – odbiorców wytwarzanej energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby ich procesów produkcyjnych.

Wśród efektów ekologicznych znajdzie się spadek emisji CO2 oszacowany na 58 233,75 równoważnika t CO2/rok. Z  kolei zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie 19 787,00 MWh/rok.

– Wybór źródła energii przy inwestycji wynika głównie z położenia geograficznego. Projekt będziemy realizować na  Suwalszczyźnie, a więc w zagłębiu przemysłu drzewnego, gdzie powstają też liczne odpady. Jeżeli użyjemy tych  pozostałości drzewnych ponownie, przestaną być one odpadami, a staną się źródłem czystej energii. Region jest też dość ubogi energetycznie, oddalony od typowych elektrociepłowni, które wykorzystują na przykład węgiel. Zastosowanie w tym celu biomasy zwiększy zatem nasze bezpieczeństwo energetyczne – komentuje prezes zarządu  BS Marka Sp. z o.o. Aleksandra Skłodowska.

Biomasę drzewną do celu kogeneracyjnego zastosują także: Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Kaliszu (57 828 660 zł  dotacji), MPEC Sp. z o.o. w Łomży (18 876 922 zł dotacji) oraz Pacyga Energia Krzysztof Pacyga, Grzegorz Pacyga,  Damian Pacyga S.C. w Kukowie (13 626 360 zł dotacji).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. I to za darmo!

Tekst: Redakcja

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE