Kogeneracja i miks paliwowy w Tarnowskich Górach

Kogeneracja

Z Wojciechem Nogą, prezesem zarządu Veolia Południe Sp. z o.o., o inwestycji ciepłowniczej w Tarnowskich Górach rozmawia Beata Klimczak.

Na terenie ciepłowni w Tarnowskich Górach wmurowano kamień węgielny pod budowę efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym, biomasą leśną i biogazem z lokalnej oczyszczalni ścieków. Proszę o szczegóły…

Wojciech NogaWojciech Noga: Budowany na terenie ciepłowni Veolia Południe w Tarnowskich Górach nowy system kogeneracyjny, będzie opierał się na dwóch głównych filarach. Pierwszy obejmuje budowę zespołu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o mocy 2×2 MW wraz z kotłownią opalaną paliwem biomasowym o mocy 12 MW. Drugi filar to instalacja zespołu kogeneracyjnego o mocy 1 MWt i 0,99 MWe wykorzystujący gaz ziemny i biogaz wyprodukowany w lokalnej oczyszczalni ścieków. Budowa efektywnego energetycznie systemu w Tarnowskich Górach pozwoli na eliminację ponad 50% paliwa węglowego. Zastąpi go miks gazu, biogazu i biomasy. Kotłownia biomasowa w Tarnowskich Górach będzie produkowała rocznie ponad 226 000 GJ ciepła, około 30% produkcji w całym tarnogórskim systemie ciepłowniczym.

Dlaczego zdecydowano się na wykorzystanie m.in. biomasy i biogazu?

Wojciech Noga: Jednym z kluczowych zadań ostatnich dwóch lat w Veolii term było przygotowanie do dekarbonizacji naszych aktywów węglowych przez stworzenie kompleksowej strategii odejścia od spalania paliwa węglowego w perspektywie 2030 roku. Nasz plan zakłada w pierwszej kolejności budowę efektywnych systemów energetycznych do 2027 roku, który w wielu lokalizacjach będzie opierał się na miksie niskoemisyjnej kogeneracji gazowej, pracującej w podstawie systemu ciepłowniczego, oraz biomasie jako źródła uzupełniającego system efektywny. Plan dekarbonizacji naszych aktywów wytwórczych przewiduje budowę nowych jednostek biomasowych o łącznej mocy powyżej 70 MW w 20 ciepłowniach należących do Veolii term.

Biomasa z naszego punktu widzenia stanowi nie tylko zeroemisyjne źródło ciepła, ale pozwala również na dywersyfikację miksu paliwowego, co pozwoli na mniejszą zależność naszych aktywów wytwórczych od cen gazu ziemnego, który będzie stanowił największy udział w strukturze wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Udział biomasy w tej strukturze będzie wynosił około 20% w 2030 roku. W przypadku kotłowni biomasowej w Tarnowskich Górach, będzie ona opalana biomasą – zrębkami powstającymi w procesie rozdrabniania drewna, odpadów drzewnych i tartacznych, pochodzącą od lokalnych dostawców z terenów województwa śląskiego.

Czy decyzja o wyborze właśnie tych paliw wynika z konfrontacji i sprawdzenia funkcjonowania innego zakładu Veolii?

Wojciech Noga: Jak wspominałem, budowa w Tarnowskich Górach jest elementem realizacji naszej strategii dekarbonizacji systemów ciepłowniczych, czyli eliminacji węgla do 2030 roku i osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Celem jest zmiana obecnego miksu paliwowego i zastąpienie węgla paliwem gazowym, odnawialnymi źródłami energii i energią pochodzącą z odzysku zarówno z procesów technologicznych, jak i termicznego przekształcania odpadów. Nasz plan zakłada, że w 2030 roku struktura paliw na łączną produkcję energii elektrycznej i ciepła będzie następująca: 68% gaz, w tym ok. 30% na potrzeby jednostek kogeneracyjnych, 21% biomasa, 10% RDF, 1% olej lekki.

I oczywiście zero węgla. Budowa nowego systemu w Tarnowskich Górach – zasilanego gazem ziemnym, biomasą i biogazem z lokalnej oczyszczalni ścieków, pozwoli na eliminację ponad 50% paliwa węglowego. Veolia term jest obecna w 66 miastach na terenie całej Polski, natomiast na ten moment paliwo biomasowe wykorzystywane jest w naszych dwóch lokalizacjach: Przasnyszu oraz Trzciance. W Przasnyszu funkcjonuje konwertowany z paliwa gazowo-olejowego kocioł o mocy 1,6 MW opalany pelletem drzewnym, natomiast ciepłownia w Trzciance zasilana jest zrębkami leśnymi pochodzącymi z lokalnego tartaku, które wykorzystywane są w dwóch kotłach biomasowych, każdy o mocy 5 MW.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: Grupa Veolia

This post is also available in: polski