W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się I edycja Kongresu Kogeneracji, którą Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przygotowało we współpracy z Europejskim Centrum Biznesu. Patronem medialnym spotkania był Magazyn Biomasa.

Kongres zainaugurowała ceremonia wręczenia statuetki „Przyjaciel Kogeneracji”. Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych trafiła ona na ręce Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, za wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju.

Reklama

Debatą otwierającą I Kongres Kogeneracji był panel pt. „Kogeneracja 2.0”. Moderatorem debaty był Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Początek debaty poświęcony był wyzwaniom związanym z transformacją sektorów energii, w szczególności pod kątem roli kogeneracji i ciepłownictwa w realizacji celów polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Następnie odniesiono się do problematyki finansowania rozwoju oraz mechanizmów wsparcia kogeneracji. Zwrócono też  uwagę na korzyści społeczne rozwoju kogeneracji: nie tylko w rozumieniu likwidacji niskiej emisji i wysokich standardów wytwarzana ciepła, ale również jako oszczędność paliw pierwotnych.

W panelu udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Veolia Energia Łódź S.A.; dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Rada Odwoławcza ACER.

W kolejnej debacie pt. „Europejskie znaczy polskie szanse i wyzwania dla energetyki” w roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Gajecka – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Łodzi; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka.

Uczestnicy dyskusji odnieśli się do założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, zwłaszcza pod kątem wyzwań dla lokalnych producentów energii elektrycznej i ciepła.

Omówione zostały m.in. dyrektywy EPBD, EED i RED II. Następnie zastanawiano się nad kierunkami transformacji ciepła, na koniec zaś starano się zarysować koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych wymagań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

Trzeci panel –  „Kogeneracja na rynku energii – stan obecny i nowe wyzwania”  prelegenci rozpoczęli od omówienia sytuacji na rynku energii i jego transformacji. Stanowiło to wstęp do rozważań na temat roli kogeneracji w krajowym i lokalnym rynku energii elektrycznej i współpracy z systemem elektroenergetycznym.

Starano się również odpowiedzieć na pytanie, czy rynek energii elektrycznej zapewni rozwój kogeneracji.

W tej części Kongresu udział wzięli: Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A.; Jacek Janas – Prezes Zarządu, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; Teresa Laskowska – Dyrektor, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Andrzej Midera – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Tomasz Świetlicki – Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A.

Debatą zamykającą Kongres Kogeneracji był panel pt. „Ciepłownictwo filarem nowoczesnej energetyki”. Dyskusja podzielona została na trzy części: w pierwszej zastanawiano się nad kwestią nowoczesnego ciepłownictwa opartego na scentralizowanych źródłach produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Pozwoliło to na nakreślenie możiwych strategii rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce. Na koniec zaś poproszono prelegentów o próbę nakreślenia przyszłego modelu rynku ciepła.

W roli uczestników debaty wystąpili: Sławomir Burmann – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Veolia Energia Łódź S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Dorota Jeziorowska – Starszy Specjalista w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.

Interesująca dyskusja świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Kongresu Kogeneracji. Odbędzie się on w przyszłym roku. Szczegóły: www.kongreskogeneracji.pl

Kongres Kogeneracji był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych główny organizator oraz Europejskie Centrum Biznesu, współorganizator I Kongresu Kogeneracji dziękują Partnerom Strategicznym: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A., PGNiG Termika, Grupa Veolia w Polsce za wsparcie i zaangażowanie merytoryczne w Kongres.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Portalowi BiznesAlert, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalom z Grupy Xtech: energetykacieplna.pl i elektroinzynieria.pl, Czasopismu Nowa Energia, Magazynowi, Magazynowi Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Portalowi Gramwzielone.pl, Magazynowi INSTAL, Portalowi Trendy w Energetyce, Magazynowi Biomasa, Magazynowi Smart Grids Polska, Portalowi Teraz Środowisko, Warsaw Business Journal, Portalowi Energetykon.pl, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Magazynowi Law Business Quality.

Źródło: mat.pras. ECB

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE