Kolejne zmiany taryf w brytyjskim RHI

W Wielkiej Brytanii od kwietnia 2016 r. trwają dyskusje nad zmianami w programie Renewable Heat Incentive (RHI), który promuje zakup mikroinstalacji OZE na cele grzewcze. Główny spór dotyczy taryf gwarantowanych dla energii wyprodukowanej z kotłów i pieców biomasowych. W 2014 roku brytyjski rząd uruchomił program wsparcia dla gospodarstw domowych, które produkują własną energię. Renewable Heat Incentive  wspiera 4 rodzaje technologii, w…

czytaj więcej »

EPC 2017 – program już dostępny

Największe doroczne spotkanie branży pelletowej odbędzie się w marcu w austriackim Wels w ramach Światowych Dni Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie zgromadzi blisko 600 uczestników zainteresowanych trendami rynkowymi, nowinkami technologicznymi i uwarunkowaniami polityczno-społecznymi rozwoju rynku. Europejska Konferencja Pelletowa (European Pellet Conference) dzięki swojemu interaktywnemu charakterowi i sesjom networkingowym umożliwi wymianę doświadczeń między uczestnikami i nawiązanie trwałej współpracy biznesowej przedsiębiorcom z całego świata. Głównymi punktami…

czytaj więcej »

Drewno na cele energetyczne, czyli drewno energetyczne

Z końcem listopada 2016 roku pojawił się pierwszy projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego, którego treść została mocno oprotestowana zarówno przez środowisko „drzewiarzy” jak i „energetyków”. Zgodnie z art. 119a Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw minister właściwy do spraw środowiska został…

czytaj więcej »

“Pakiet zimowy” może uderzyć w biomasę

Pod koniec listopada 2016 r. Komisja Europejska opublikowała tzw. pakiet zimowy, który zawiera wytyczne dotyczące rozwoju rynku energetyczno-klimatycznego w Unii Europejskiej. Rekomendacje KE mogę uderzyć w branżę biomasy. Propozycja Komisji Europejskiej, zawarta w tzw. Pakiecie na rzecz Czystej Energii dla Wszystkich Europejczyków, zakłada ograniczenie we wspieraniu spalania biomasy: instalacje o mocy powyżej 20 MW spalające biomasę (w tym współspalanie) – poza…

czytaj więcej »

EUBCE 2017 – program już dostępny

European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) - jedna z najważniejszych konferencji biomasowych w Europie połączona z wystawą targową - odbędzie się w czerwcu 2017 r. w Sztokholmie. Program wydarzenia jest już dostępny online. Program konferencji będzie odnosił się do tematów samej biomasy, wykorzystania biopaliw do produkcji ciepła i elektryczności, transportu oraz bioproduktów, pokrywając aspekty każdego z łańcuchów wartości, od dostawy i…

czytaj więcej »