“Rynek Biogazu” – pozostał tydzień do zamknięcia dodatku!

„Rynek Biogazu” to dodatek specjalny opisujący sektor biogazu w nowym otoczeniu prawnym. Najnowsze wydawnictwo „Magazynu Biomasa” to także przegląd rekomendowanych firm – budujących instalacje „pod klucz” oraz dostawców technologii i komponentów dla biogazowni. „Rynek Biogazu”: budowa i eksploatacja biogazowni krok po kroku, po pierwsze rentowność – jaki substrat dla kogo?, zagospodarowanie ciepła z biogazowni, dotacje i dofinansowania, kredyt i ubezpieczenia dla biogazowni, biogaz na świecie. „Rynek Biogazu” w…

czytaj więcej »

Szanse dla biogazu po 1 stycznia 2016 r.

Rozwój biogazowni w Polsce można ocenić jako powolny, ale stabilny. Obecnie w Polsce pracują biogazownie o łącznej mocy 188,5 MW. W stosunku do planu wg Krajowego Planu Działania dla Źródeł Odnawialnych z 2010 r., który zakładał w 2015 r. moc 230 MW, jesteśmy daleko poza optymistycznymi założeniami. I nie wynika to z braku potencjału rynku. Jesteśmy rolniczą potęgą Europy i na tle…

czytaj więcej »

Zjednoczona Lewica za rozwojem polskich biogazowni

Polskie biogazownie od miesięcy zmagają się z trudnościami wynikającymi z drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów. SLD zapowiada, że jeśli w tej kadencji Sejmu nie uda się wprowadzić korzystnych zmian dla biogazowni, partia zajmie się tym problemem po wyborach. W 2014 r. roku, średnia cena za zielony certyfikat wynosiła 186,53 zł/MWh. W czerwcu 2015 r. ok. 111,56 zł/MWh.  W lipcu br. zdarzały się…

czytaj więcej »

Biogazownia w Giżach otwarta

W połowie kwietnia w Giżach koło Olecka otworzono kolejną w kraju biogazownię rolniczą. Instalacja jest pierwszą w subregionie EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) i ósmą w województwie warmińsko-mazurskim. Do produkcji energii wykorzystywane będą odpady produkcji rolnej. Generalnym wykonawcą biogazowni była firma INSTAL BIAŁYSTOK. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. wojewoda Marian Podziewski, wicemarszałek Jarosław Słoma, wiceminister finansów Janusz Cichoń, poseł Stanisław Żelichowski oraz władze samorządowe. Biogazownia o…

czytaj więcej »