Trwają konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiciele branży 27 lipca zaprezentowali w Ministerstwie Energii swoje stanowiska wobec projektu ustawy.

Reklama

W czasie konferencji uzgodnieniowej przedstawiciele Ministerstwa Energii poinformowali, że najbliższa aukcja OZE odbędzie się w styczniu lub lutym przyszłego roku.

Decyzja ma związek z terminem uchwalenia nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zdaniem Andrzeja Kaźmierskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii przygotowywana ustawa ma szansę być uchwalona dopiero pod koniec tego roku. Lepiej będzie dla uczestników aukcji, gdy wszystkie rozstrzygnięcia zapadną w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zdecydowana większość uczestników przyjęła informację, o przyszłorocznym terminie aukcji OZE ze zrozumieniem.

Konsultacje społeczne i nie tylko

Chociaż w środę odbyła się konferencja, konsultacje społeczne jeszcze trwają. Ministerstwo zapowiedziało, że w ciągu dwóch tygodniu odpowie pisemnie wszystkim autorom przesłanych opinii dotyczących projektu nowelizacji. Część instytucji zostanie ponadto zaproszona do rozmów. Ponadto niezbędne są konsultacje z innymi resortami. Jednym z nich będzie Ministerstwo Rolnictwa. Jak mówi Andrzej Kazimierski do uzgodnienia z tym resortem został pakiet dotyczący biomasy oraz biogazu wtłaczanego do sieci. Z przebiegu konferencji wynikało też, że nie było jeszcze rozmów z Ministerstwem Finansów. W sierpniu Ministerstwo Energii planuje również konsultować projekt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rada Ministrów ma otrzymać gotowy projekt ustawy jeszcze w sierpniu. Sejm wznawia obrady w połowie września.

Samorządy zaniepokojone

Sporą część spotkania poświęcono problemom, jakie w wyniku nowelizacji mogą mieć samorządy. Projekt przewiduje opodatkowania farm wiatrowych. Przeciwko temu samorządy lokalne protestują. Przypominają, że prace nad przyszłorocznym budżetem zaczynają już we wrześniu, ponadto obniżenie dochodów w budżecie w roku wyborów samorządowych może być źle przyjęte przez mieszkańców.

Obecny na konsultacjach wójt gminy Łańcut zwracał też uwagę na kwestie związane z odległościami między wiatrakami a zabudową mieszkaniową oraz planowaniem przestrzennym. Podnosił też kwestie pomiaru natężenia hałasu, pytając kto powinien je wykonywać, kto ma za to płacić oraz czy wyniki przedstawione przez inwestora traktować jako wiążące. Uważa on też, że konieczny jest zapis umożliwiający właścicielom domów mieszkalnych remonty i rozbudowę tych budynków. Przedstawiciele samorządów upominali się też o okresy przejściowe dla nowych przepisów i o to, by były one spójne z innymi ustawami.

Zainteresowanie biomasą

Spora grupa uczestników konsultacji domagała się zmiany definicji biomasy.

PGNiG chce wzmocnienia nowelizacji ustawy o OZE w obszarze zagospodarowania i wykorzystania odpadów komunalnych i biomasy odpadowej na cele energetyczne. Bioelektra Group wnioskuje natomiast o wyraźniejsze uregulowanie zasad wykorzystania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych.

Przedstawiciele PGE zaś akceptując ogólnie projekt wskazywali na potrzebę zmian w definicji instalacji hybrydowej, systemie wsparcia, a także w systemie aukcji.

Przedstawiciele dużych koncernów energetycznych mają nadzieję, że znowelizowana ustawa zapewni im możliwość współspalania każdego rodzaju biomasy.

O konieczności podjęcia działań zmierzających do większego uwzględnienia biogazu składowiskowego w systemie wsparcia apelował przedstawiciel Inicjatywy dla Środowiska Energii i Elektromobilności. Jak mówił Dariusz Borejsza Polska może  być największym emitentem gazu składowiskowego, czyli metanu w Europie.

Zdjęcie: Robert Domżał

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE