Energetyczne wykorzystanie biomasy w ciepłowniach miejskich

Jak się ma energetyczne wykorzystanie biomasy? Na to pytanie odpowiedzi szukali dziennikarze ekologiczni podczas wyjazdu studyjnego po Mazurach, organizowanego przez NFOŚiGW. Odwiedzili przedsiębiorstwa, które dzięki wsparciu, przeszły modernizację i są jednymi z najbardziej ekologicznych w kraju. Są to miejskie ciepłownie i oczyszczalnia ścieków. Płońsk, Nidzica, Działdowo - co łączy te miasta? W Płońsku i Nidzicy już zmodernizowano funkcjonowanie zakładów ciepłowniczych w…

czytaj więcej »

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu to cel, na który NFOŚiGW planuje rozdysponować 100 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Do rozdysponowania na cel jakim jest efektywna dystrybucja ciepła i chłodu jest 100 mln zł. Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na obszarze; miast średnich, miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz…

czytaj więcej »

Program Sokół – są dofinansowania dla przetwórców drewna

Program Sokół - są dofinansowania dla przetwórców drewna. W piątym naborze programu priorytetowego "Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych" Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszerzył krąg beneficjentów. Włączono nowe obszary tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), które do tej pory nie były objęte dofinansowaniem. Na przedsiębiorców czeka jeszcze 2 mld zł do podziału. Przyjmowanie wniosków w piątym z kolei naborze…

czytaj więcej »

Ciepłownictwo powiatowe: NFOŚiGW uruchamia program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął realizację pilotażowego programu Ciepłownictwo powiatowe, który zapowiadany był już jesienią. Beneficjentami programu są przedsiębiorcy produkujący energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 proc.) Całkowity budżet programu to 500 mln zł, z czego 350 mln przeznaczone  jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Pożyczki…

czytaj więcej »

10 mln zł na gospodarkę odpadami komunalnymi

Od 29 marca br. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Na ten cel zarezerwowano 10 mln zł. Pieniądze rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania…

czytaj więcej »