Wodór zyskuje w Polsce na znaczeniu. Z początkiem czerwca uruchomiony zostanie program „Wodoryzacja Gospodarki” skoncentrowany na wsparciu zarówno prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem. W Budżecie 1,1 mld zł.

Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił uruchomienie nowego programu „Wodoryzacja Gospodarki”, którego celem jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. 


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Wodoryzacja Gospodarki – dla kogo i na co?

Program NFOŚiGW skierowany jest do przedsiębiorców i jednostek sklasyfikowanych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzących działalność naukową. Wsparcie można uzyskać na:

  1. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo –rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1; 
  2. Przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.

Przyjmuje się, że przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. W odniesieniu do projektów dotyczących budowy wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem cel szczegółowy zostanie spełniony jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.

Forma dofinansowania i nabór wniosków

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie wyłącznie dotacji oraz dotacji i pożyczki łącznie.

Nabór wniosków odbywać się będzie w procedurze konkursowej. Wnioski należy składać w terminie od  03.06.2024 r. do 02.09.2024 r., do godz. 23.59.

Wnioski WoD składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. 

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi 1 193 009 000 zł.

Szczegóły dotyczące programu Wodoryzacja Gospodarki.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE