Efektywność energetyczna kluczem transformacji

Efektywność energetyczna

W dniach 29-30 października odbyła się w Bydgoszczy konferencja dla ponad 70 polskich gmin poświęcona efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna stała się głównym tematem wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskiej Sieci Energie Cités, miasta Bydgoszczy oraz Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Uczestnicy spotkania mogli przede wszystkim pogłębić swoją wiedzę w zakresie finansowania OZE. Ważnym aspektem programu prelekcji były ponadto zagadnienia…

czytaj więcej »

Efektywność energetyczna – kiedy przysługuje świadectwo? – biuletyn URE

W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące efektywności energetycznej w kontekście instytucjonalnym i proceduralnym. Wyjaśniono, co można uznać za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, kiedy przysługuje lub nie świadectwo efektywności energetycznej, w jakich przypadkach sporządza się audyt efektywności energetycznej oraz czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Kontynuując tematykę antykorupcyjną, w Biuletynie opisano Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020,…

czytaj więcej »

Remonty budynków wyższych uczelni i Policji za pieniądze Unii Europejskiej

Już 820 mln zł z unijnej kasy rozdysponowano w ramach 130 umów o dofinansowanie efektywności energetycznej, czyli na remonty budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia te będą kosztowały łącznie ponad 1 mld zł. Wsparcie dla uczelni z Warszawy i Leszna NFOŚiGW na bieżąco podpisuje umowy dotyczące wsparcia na remonty budynków polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wśród dotychczasowych 130 instytucji, które podjęły się w…

czytaj więcej »

Jak zdobyć pieniądze z NFOŚiGW? Dowiesz się na szkoleniu

NFOŚiGW przygotowuje kolejne szkolenie z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Odbędzie się ono 19 kwietnia. Przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie są kryteria wyboru projektów i procedury zawierania umów z wykonawcami, a także jak wypełnić wniosek i które koszty uznać za kwalifikowane. NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

czytaj więcej »

Raport Greenpeace: Węgiel potrzebuje wody

Polska energetyka węglowa zużywa  około proc. poboru wody w Polsce, wynika z raportu opublikowanego przez Greenpeace. Tak duże uzależnienie od źródeł wody grozi przerwaniem dostaw prądu w trakcie upałów i suszy. Sytuacja polskiej energetyki została opisana w raporcie Greenpeace International "Wielki skok na wodę. Jak przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wodny". W raporcie czytamy, że 85 proc.  energii w Polsce jest wytwarzane…

czytaj więcej »