Efektywność energetyczna kluczem transformacji

Efektywność energetyczna

W dniach 29-30 października odbyła się w Bydgoszczy konferencja dla ponad 70 polskich gmin poświęcona efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna stała się głównym tematem wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskiej Sieci Energie Cités, miasta Bydgoszczy oraz Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Uczestnicy spotkania mogli przede wszystkim pogłębić swoją wiedzę w zakresie finansowania OZE. Ważnym aspektem programu prelekcji były ponadto zagadnienia dotyczące termomodernizacji oraz umów PPP.

Efektywność energetyczna

Godnym uwagi punktem programu konferencji Energie Cités były nowe programy NFOŚiGW, które zaprezentował prezes Funduszu, Piotr Woźny. O tym, jak może funkcjonować doradztwo energetyczne opowiedziała z kolei Monika Michalska z WFOŚiGW w Toruniu.


 

O czym jeszcze piszemy w magazynie Zielona gmina? Kliknij i sprawdź!


Dobre praktyki

Konferencji towarzyszyły wizyty studyjne pozwalające poznać efektywność energetyczną w praktyce. Jej uczestnicy mogli odwiedzić m.in. bydgoski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Pro Natura. Następnego dnia zainteresowani mieli okazję bliżej funkcjonowanie miejscowego Centrum Demonstracyjnego OZE.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w magazynie Zielona gmina. W internecie za darmo!

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

This post is also available in: polski