Heat not lost – kompleksowa realizacja efektywności energetycznej

Firma Heat not Lost oferuje szeroki zakres wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach kompleksowej realizacji efektywności energetycznej. O szczegółach oferty firmy mówią Ewelina Boronowska i Paweł Gajewski, jej współwłaściciele.

Heat not Lost funkcjonuje na rynku od pięciu lat. Do jakich klientów skierowana jest państwa oferta?

Paweł Gajewski: Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. I sprowadzających się jednocześnie do uzyskania znaczących oszczędności finansowych przy krótkim okresie zwrotu z inwestycji. Głównymi odbiorcami naszych usług są dwie grupy klientów. Pierwszą z nich są przedsiębiorstwa energochłonne, a więc górnictwo, branża hutnicza, odlewnicza, chemiczna, papiernicza, a także spożywcza. Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa energetyczne, czyli ciepłownie miejskie, elektrociepłownie oraz elektrownie.

Jakiego rodzaju wsparcia, tak szerokiej grupie przedsiębiorstw, udziela Heat not Lost?

Paweł Gajewski: Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy. Począwszy od audytu energetycznego przedsiębiorstwa, poprzez wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia. Aż po finansowanie i nadzór nad realizacją inwestycji. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i studium wykonalności mają na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. W przypadku zainteresowania ze strony klienta uzyskaniem oszczędności finansowych wynikających z przedstawionych inwestycji, proponujemy współpracę w zakresie pozyskania finansowania. Na etapie budowy zapewniamy natomiast nadzór nad realizacją inwestycji, tak aby zapewniła oczekiwane efekty energetyczne i finansowe.

Ewelina Boronowska: Obecne uwarunkowania prawne umożliwiają uzyskanie korzyści z tytułu realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną. Można między innymi uzyskać premię w ramach ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji czy też białe certyfikaty w ramach ustawy o efektywności energetycznej. Często bywa, że wsparcie może zostać udzielone na etapie planowania inwestycji, dlatego bardzo ważnym elementem jest podejmowanie działania w odpowiednim czasie. Staramy się wykorzystywać wszystkie dostępne na rynku możliwości. Zyskiem ze współpracy z nami są więc nie tylko niższe rachunki za energię elektryczną, ale także zdobycie finansów, które mogą wesprzeć kolejne inwestycje.

Kontakt: www.hnl.plinfo@hnl.pl,  tel.:+48 500 18 18 11

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Tekst: Materiał promocyjny

This post is also available in: polski