W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące efektywności energetycznej w kontekście instytucjonalnym i proceduralnym. Wyjaśniono, co można uznać za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, kiedy przysługuje lub nie świadectwo efektywności energetycznej, w jakich przypadkach sporządza się audyt efektywności energetycznej oraz czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Reklama

Kontynuując tematykę antykorupcyjną, w Biuletynie opisano Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, który został opracowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w oparciu o m.in. materiały własne i innych organów oraz dotychczasowe doświadczenia z realizacji rządowego programu zwalczania korupcji. Omawiane są cele szczegółowe Programu oraz wskazywane obszary życia społecznego najbardziej zagrożone korupcją wraz z opisem obszarów: „Energetyka”, „Informatyzacja administracji publicznej” oraz „Zamówienia publiczne”.

Informacje i komunikaty ważne dla sektora, które znalazły się także w bieżącym numerze, to m.in. stopa wolna od ryzyka, zmiany w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, obowiązki przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych sprzedawcami zobowiązanymi, zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2018-2020, wykaz odbiorców przemysłowych, średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Polski, średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej, informacje z zakresu certyfikacji ogólnej, wykaz usług, o których mowa w ustawie o rynku mocy, obowiązki spoczywające na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, czy wskaźniki referencyjne.

Źródło: URE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE