Członkowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali dwie rezolucje wzywające do wyznaczenia ambitniejszych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Przyjęte przez PE rekomendacje zostaną uwzględnione w propozycjach legislacyjnych w zakresie planowanej reformy unijnego rynku energii. 

Reklama

Parlament Europejski debatował na temat sprawozdania Komisji Europejskiej z realizacji postępów w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.  Wezwał  on do przyjęcia ambitniejszych celów w zakresie OZE i efektywności energetycznej, upominając jednocześnie państwa pozostające w tyle z realizacją wyznaczonych im krajowych celów OZE. Wśród Państw, które powinny zwiększyć wysiłki  w zakresie realizacji krajowych celów OZE na 2020 r.  znalazły się między innymi:  Belgia, Francja, Luksemburg, Hiszpania i Wielka Brytania.  PE zaznaczył też, że problem z realizacją celu na 2020 r. mogą mieć Polska i Węgry.

W trakcie dyskusji europosłowie wskazali na wagę dostępu do środków w kontekście realizacji unijnego celu OZE, stwierdzając w tzw. rezolucji nielegislacyjnej, że należy wykorzystać wszystkie istniejące sposoby finansowania, aby możliwe stało się osiągnięcie celu 20 proc. udziału energii odnawialnej w zużyciu energii do 2020 roku. Zgodnie z decyzjami szefów państw Unii Europejskiej przyjętymi pod koniec 2014 r., do 2030 r. Unia Europejska powinna osiągnąć cel 27-proc. udziału OZE w unijnym miksie energetycznym, a także podobny cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W tekście rezolucji Parlament Europejski wezwał też po raz kolejny do ustalenia wiążących celów, które zapewnią co najmniej 30 proc. udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii do roku 2030, zaznaczając że osiągnięcie nawet 20 proc. jest zagrożone, jeśli państwa członkowskie nie wprowadzą wszystkich istniejących już przepisów unijnych dyrektyw. Parlament Europejski podkreślił, że do rozwoju energii odnawialnej i redukcji kosztów mogłaby przyczynić się również większa integracja europejskiego rynku Parlament Europejski wezwał również do wprowadzenia wiążącego celu dla efektywności energetycznej w 2030 roku, wynoszącego 40%, uznając, że wiążący charakter wymogów jest konieczny w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu ambicji i wysiłku w państwach członkowskich.

Źródło: Gram w Zielone

Zdjęcie: europarl.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE