NFOŚiGW przygotowuje kolejne szkolenie z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Odbędzie się ono 19 kwietnia. Przedsiębiorcy dowiedzą się, jakie są kryteria wyboru projektów i procedury zawierania umów z wykonawcami, a także jak wypełnić wniosek i które koszty uznać za kwalifikowane.

Reklama

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Unijne dofinansowania czekają na duże przedsiębiorstwa, które do 29 maja 2017 r złożą wniosek w Funduszu .

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem  dofinansowania mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu. W trakcie szkolenia objaśnione będą zasady i możliwości dofinansowania projektów w ramach działania 1.2. Na zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-12-poiis-w-dniu-4042017/, Narodowy Fundusz czeka do 13 kwietnia do godz. 15:00.

300 mln zł czeka na duże firmy

Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 300 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej w wydatkach kwalifikowalnych nie może przekroczyć 75%. Przy czym pomoc zwrotna to oprocentowane zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy.  Wysokość uzależniona jest od od osiągnięcia zakładanego efektu, czyli zmniejszenia zużycia energii w wysokości od 5% do 15% wysokości wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

NFOŚiGW da na poprawę efektywności energetycznej

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Chodzi o takie działania, jak: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. Ponadto uwzględnione będą: zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne. Dofinansowane może być wymiana na oszczędniejsze energetycznie oświetlenie  i ciągi transportowe linii produkcyjnych. O dofinansowanie  mogą starać się też przedsiębiorstwa planujące przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE. Firmy, które chcą  zastosować technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w produkcji też mogą składać wniosek.

Szczegóły naboru dla działania 1.2:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE