Biogazownie w Polsce – rolnicze i komunalne na jednej mapie!

Biogazownie w Polsce

Oto wszystkie biogazownie w Polsce! Na naszej mapie zebraliśmy zarówno te rolnicze, jak i komunalne. Biogazowni i mikrobiogazowni rolniczych jest obecnie 194, podobnie jak komunalnych. Sprawdź, które regiony Polski mają najwięcej takich instalacji! To pierwsza na rynku mapa wszystkich instalacji biogazowych. Została przygotowana przez Magazyn Biomasa. Mapa uwzględnia także katalog operatorów oferujących technologie, urządzenia i komponenty oraz usługi dla sektora biogazowego.…

czytaj więcej »

Biogaz to alternatywa węgla i gazu? Poznaj opinię eksperta

biogaz

Biogaz to alternatywa węgla i gazu? Na to pytanie odpowiada prof. dr hab. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekoenergetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu funkcjonuje największe laboratorium biogazowe w Polsce, w którym przebadano wydajności biogazowe i biometanowe ponad 1,5 tys. różnego rodzaju substratów. Na tej podstawie naukowcy z Pracowni Ekoenergetyki UPP oszacowali roczny potencjał produkcji na 13,5 mld…

czytaj więcej »

Rynek biogazu w Polsce najbardziej perspektywiczny

certyfikaty biogaz biometan w polsce

Jak wygląda rynek biogazu w Polsce? W naszym kraju funkcjonuje ponad 300 instalacji biogazowych, z których najliczniejszą grupę stanowią biogazownie rolnicze. Ten sektor rynku oceniany jest jako najbardziej perspektywiczny, bo pozwalający m.in. rozwiązywać problemy wsi związane z zagospodarowaniem odchodów zwierząt hodowlanych oraz zoptymalizować przychody z gospodarstwa. Rynek biogazu w Polsce Na wstępie warto przytoczyć definicję biogazu, którą wprowadziła ustawa z dnia 20…

czytaj więcej »

Biogazownie w Polsce. Gdzie jest ich najwięcej?

nowe biogazownie

Biogazownie w Polsce. Na koniec 2021 roku w Polsce funkcjonowało 346 biogazowni* o mocy zainstalowanej ok. 257, 349 MW. Najwięcej zlokalizowanych było w woj. mazowieckim, a najmniej, bo tylko 4, w Świętokrzyskiem. Rok wcześniej, według danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, było ich niewiele mniej – 338, o mocy 255,699 MW. Przez rok po trzy biogazownie przybyły w woj. mazowieckim i…

czytaj więcej »

Ile jest w Polsce biogazowni? Sprawdziliśmy rejestr KOWR

mikrobiogazownie rolnicze

Ile jest w Polsce biogazowni? Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR wpisanych było 128 instalacji. Należały one do 109 podmiotów, z czego 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej. Z kolei 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób. Takie dane wykazuje raport roczny za 2021 r. z działalności podmiotów wytwarzających biogaz rolniczy lub energię…

czytaj więcej »