Jak ma się biogaz na świecie? Branża biogazowa w Polsce rozwija się, choć powoli. Zbyt wolno w porównaniu do innych państw członkowskich UE. Liderów gonią kraje, w których sektor biogazowy ma mniejszy potencjał niż polski. A które już dziś mogą pochwalić się zdecydowanie większą liczbą instalacji.

Źródłem wiedzy o rozwoju europejskiej branży biogazowej jest m.in. coroczny raport Bioenergy Europe (dawniej AEBIOM), opublikowany przez stowarzyszenie od 2007 r. Prezentuje on najnowsze fakty i informacje, a także unikalne dane na temat sektora.

Reklama

Według tegorocznego zużycie brutto energii z biogazu od 1990 roku zwiększyło się w Europie aż 25-krotnie. Stała tendencja wzrostowa potwierdza potencjał i możliwości biogazu, które w ostatnich latach są jeszcze większe dzięki rozwojowi zaawansowanych technologii i taniejącym komponentom do instalacji (komory fermentacyjne czy jednostki do konwersji surowego biogazu na biometan zatłaczany do sieci).

Mimo tych optymistycznych informacji dane z 2017 roku pokazują, że udział biogazu w krajowej konsumpcji energii brutto UE wyniósł jedynie 1 proc. Mimo że aż 12 proc. wykorzystywanej w Unii bioenergii wytwarzane jest w biogazowniach. W porównaniu do gazu ziemnego wykorzystanie biogazu wyniosło ok. 4 proc.

Jeden gaz – różne sektory gospodarki

Według autorów raportu „Biogas Statistical Report” średnia „oszczędność” emisji gazów cieplarnianych na jednostce wytworzonej energii z biogazu jest 200 proc. mniejsza w porównaniu do paliw kopalnych. W 2017 r. dzięki biogazowi udało się uniknąć emisji 61 mln t CO2 (!), co odpowiada rocznej emisyjności całej Bułgarii. Te dane pokazują rolę biogazowni w kontekście polityki klimatyczno-środowiskowej.


Biogaz na świecie i w Polsce. Kliknij i sprawdź!


Prawie 1/3 wyprodukowanego w Europie biogazu wykorzystywana jest w różnych sektorach: transportowym, usługowym, przemysłowym, rolniczym czy komunalno-bytowym. Biogazowymi liderami pozostają Niemcy i Włochy oraz Wielka Brytania. Te trzy kraje zużyły odpowiednio 50, 10,7 i 10,4 proc. energii z biogazu w końcowym zużyciu energii brutto w UE.

Zgodnie ze szczegółowymi danymi Eurostatu dot. zużycia brutto energii z biogazu w Unii Europejskiej w 2017 r. Polska znajduje się mniej więcej w połowie zestawienia z wynikiem 198 tys. toe, przy czym produkcja energii elektrycznej z biogazu w naszym kraju wyniosła 94 tys. toe, energii cieplnej 21 tys. toe, a bezpośrednie zużycie (przemysł, handel, budynki mieszkalne) 83 tys. toe.* Udział biogazu w polskim transporcie – 0 proc. Wyprzedzają nas (poza wspomnianymi wyżej krajami) Francja, Czechy, Dania i Szwecja.

Biogaz nie tylko rolniczy

Co ważne, raport Bioenergy Europe dotyczy wszystkich instalacji produkujących biogaz, a więc rolniczych, ale także działających przy składowiskach odpadów czy oczyszczalniach ścieków i innych. W 2017 roku mieliśmy ich w kraju 308, co stawia Polskę na 7. miejscu w Europie. Jednak do Niemców (10,971 biogazowni) i Włochów (1665 biogazowni) nam daleko.

Aż 71 proc. biogazowni w Europie jest zasilanych substratami rolniczymi (kiszonka roślin energetycznych, gnojowica, odpady rolnicze). 16 proc. funkcjonuje przy oczyszczalniach ścieków, 8 proc. przy składowiskach odpadów. 4 proc. to biogazownie „komunalne” karmione bioodpadami oraz przemysłowe zasilane m.in. odpadami gorzelnianymi lub browarniczymi.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

* toe – tona oleju ekwiwalentnego (1 toe = 11,63 MWh)

Tekst: Jolanta Kamińska na podstawie „Biogas Statistical Report 2019” Bioenergy Europe oraz danych Eurostat
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE