Oferta w aukcji tylko z ważnym podpisem

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje i przypomina, że przepis art. 78 ust. 6 ustawy OZE, przewiduje bezwzględny wymóg przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w formie elektronicznej - za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej - IPA. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Złożenie oferty, lub wykonywanie czynności związanych ze złożoną…

czytaj więcej »

Aukcje OZE: konieczne modyfikacje platformy IPA

Urząd Regulacji Energetyki zakończył testy Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Konieczne są zmiany w jej funkcjonowaniu.  URE przeprowadziło 3 fazowe testy publiczne aplikacji, odpowiadającej stanowi prawnemu obowiązującemu do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925). - Z oczywistych względów…

czytaj więcej »

Założenia nowelizacji ustawy o OZE za kilka dni

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski ogłosił, że za kilka dni zostaną ogłoszone założenia nowelizacji ustawy o OZE, nad którą Ministerstwo Energii pracuje od kilku miesięcy. Nowelizacja wyjaśni przede wszystkim sprawę aukcji OZE oraz rządowego wsparcia energii odnawialnej. - Ustawa musi zostać podpisana przez prezydenta przed końcem czerwca i nie wiadomo czy uda się przeprowadzić ten projekt drogą rządową, z tym zaczyna być…

czytaj więcej »

Pierwsze zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania. Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej przeprowadzane będą w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Ilość energii podlegająca sprzedaży w każdej sesji aukcji wynikać będzie z ogłoszenia Prezesa URE,…

czytaj więcej »

System aukcyjny od 1 lipca 2016 roku

16 grudnia do Sejmu wpłynął poselski projekt o nowelizacji ustawy o OZE. Przewiduje on odroczenie o 6 miesięcy wejście w życie systemu aukcyjnego oraz przepisów dotyczących wsparcia dla małych źródeł OZE. W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy (posłowie PIS) podkreślili, że chodzi o opóźnienie wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Odnawialnych Źródłach Energii, w szczególności  uruchomienie…

czytaj więcej »