Kolejne aukcje OZE bez rozstrzygnięcia. Dlaczego tak jest?

Aukcja OZE

Ponownie niewystarczająca była liczba ofert w kolejnych aukcjach OZE. Piąta i szósta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert przez duże hydroelektrownie, instalacje geotermalne oraz biogazownie rolnicze.

Piąty koszyk aukcyjny (aukcja oznaczona jako AZ/5/2020, która odbyła się 17 listopada) przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni oraz instalacji geotermalnych o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 1 TWh, a jej wartość nieco ponad 518 mln zł.

Natomiast druga z nierozstrzygniętych aukcji (oznaczona jako AZ/6/2020, która została przeprowadzona 19 listopada) przeznaczona była dla nowych biogazowni rolniczych o mocy większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła 1,8 TWh o wartości ponad 1 mld zł.

Aukcje nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii[1], aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Wyniki aukcji są publikowane sukcesywnie w Informacjach Prezesa URE w sekcji Aukcje OZE-Ogłoszenia i wyniki aukcji oraz na stronie BIP w zakładce Aukcje OZE.

 ***

 W tym roku przeprowadzono już sześć sesji aukcji. Cztery z nich pozostały bez rozstrzygnięcia.

  • W czwartek 26 listopada odbędzie się aukcja dla nowych dużych (o mocy pow. 1 MW) instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych (PV).
  • Ostatnia w tym roku aukcja OZE odbędzie się 3 grudnia i będzie przeznaczona dla małych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Te dwa ostatnie koszyki aukcyjne tradycyjnie cieszą się największą popularnością.
  • W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść 27,4 mld złotych.
  • Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.
  • Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (blisko 46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

 Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

[1] Art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.).

Źródło: URE

This post is also available in: polski

bem