Reklama

W czwartek 5 grudnia br. rozpoczęły się aukcje OZE skierowane do nowych instalacji. Odbywać się one będą aż do piątku 13 grudnia br. W poprzednich aukcjach, które rozpoczęły się 2 grudnia udział brały instalacje już funkcjonujące.

W sumie w drugiej turze aukcji odbędzie się siedem sesji. Pierwsza z nich, która odbyła się w czwartek, jest bardzo znacząca, bo wartość energii możliwa do zakontraktowania, w koszyku dla dużych (większych niż 1 MW) instalacji wykorzystujących energię wiatru i słońca, wynosi ponad 32 mld zł (prawie 114 TWh).

– Ilość i wartość energii przewidziana do sprzedaży w tegorocznej aukcji dla wiatraków i fotowoltaiki dwukrotnie przewyższa ilość i wartość energii z analogicznego koszyka z ubiegłego roku – powiedział prezes URE Rafał Gawin.

Kolejne aukcje OZE

W drugiej turze aukcji OZE udział biorą wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii dla:

1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;

2. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

Wszystko, co musisz wiedzieć o OZE. Kliknij i sprawdź!


3. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;

4. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;

5. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,

6. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc.wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: URE
Zdjęcie: Shutterstock

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE