Prezes URE ogłasza drugą z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power). Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się  7 – 9 czerwca br.

W drugiej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości 4,7 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż 25 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Reklama

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2022 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska jak i niewykorzystaną pulę z rozporządzenia obowiązującego dla roku 2021 r., do czego zobowiązuje Prezesa URE ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji .

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska cena referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 320,27 zł/MWh i jest ponad dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.


Rys. 1. Wykres przedstawia cenę referencyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym na lata 2020, 2021, 2022.

Źródło: Opracowanie własne URE w oparciu o ceny referencyjne zawarte w dotychczasowych i aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i środowiska.

Sesja aukcji nr ACHP/2/2022 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 7 czerwca o godz. 8:15, a zamknięcie 9 czerwca o 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

URE – gdzie kierować oferty

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Oferty należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „ACHP/2/2022”

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert wraz z poradnikiem, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje i podpowiada jak prawidłowo wypełnić aukcyjną ofertę.

Niezależnie od tego każdorazowo projekt oferty wytwórcy – przed jej oficjalnym złożeniem w ramach sesji aukcji – może zostać  zweryfikowany przez URE w zakresie prawidłowości sporządzenia (poza oferowaną wysokością stawki premii kogeneracyjnej), dzięki czemu w żadnej z dotychczasowych aukcji nie wystąpił przypadek odrzucenia oferty z powodu jej błędnego przygotowania. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która weszła w życie 3 lipca 2021 r., Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał.

Jeszcze dwie aukcje

Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok przewidziane zostały jeszcze dwie aukcje.

Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie internetowym URE niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

***

  • Pierwsza w tym roku aukcja na premię CHP odbyła się między 1 a 3 marca. Wygrały ją cztery jednostki kogeneracji, które będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości blisko 797 mln zł.

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Źródło: URE
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE