„Biomass Review Eastern Europe” – dodatek specjalny „Magazynu Biomasa”

Anglojęzyczny kwartalnik branżowy prezentujący sektor biomasy w Europie Środkowo- Wschodniej. Czasopismo jest dystrybuowane podczas najważniejszych imprez targowych, konferencji i seminariów z zakresu OZE w Europie. Podstawowe informacje: nakład: 2 tys. egzemplarzy odbiorcy „Biomass Review Eastern Europe”: wystawcy zagranicznych targów branżowych poświęconych tematyce OZE, wybrane przedsiębiorstwa biomasowe z Europy Zachodniej data wydania: marzec 2017, lipiec 2017 i październik 2017 Kontakt w sprawie współpracy…

czytaj więcej »

„Biomasa Leśna” – raport branżowy „Magazynu Biomasa”

„Biomasa Leśna” – cykliczne wydawnictwo poświęcone prawnym aspektom przetwarzania i wykorzystywania biomasy leśnej. Nowoczesne medium bazujące na wiedzy i doświadczeniu leśników i firm pozyskujących biomasę leśną, skierowane do sprecyzowanego grona odbiorców, jakimi są kierownicy działów zakupu i kadra zarządzająca sektora energetyki zawodowej. „Biomasa Leśna” to również profesjonalna płaszczyzna wymiany informacji biznesowych. „Biomasa Leśna”: nowe otwarcie w biomasie leśnej, potencjał pozostałości pozrębowych, …

czytaj więcej »

„Poradnik kupca i dostawcy biomasy” – dodatek specjalny „Magazynu Biomasa”

"Poradnik kupca i dostawcy biomasy" powstaje jako odpowiedź na pytania, które wciąż nurtują firmy zajmujące się dostawami surowca do energetyki zawodowej: jakie są wymogi dla poszczególnych rodzajów biomasy? Jaka jest różnica między uwierzytelnianiem a certyfikacją? Jakie są najczęstsze problemy w dokumentowaniu biomasy? Najnowszy dodatek specjalny "Magazynu Biomasa" będzie praktycznym poradnikiem dla kooperantów rynku biomasowego. Publikacja to zestaw przydatnych wskazówek dla dostawców…

czytaj więcej »

„Dostawcy Zawodowi Biomasy” – dodatek specjalny „Magazynu Biomasa”

„Dostawcy Zawodowi Biomasy” – ogólnopolskie zestawienie operatorów działających na rynku biomasy z podziałem na producentów, dostawców i przetwórców biomasy, producentów i dystrybutorów urządzeń i maszyn dedykowanych branży biomasowej oraz firmy transportowe. „Dostawcy Zawodowi Biomasy” to także biznesowa platforma wymiany informacji oraz bieżąca analiza rynku biomasy w Polsce. "Dostawcy Zawodowi Biomasy" to publikacja porządkująca polski rynek dostawców biomasy i usług dla energetyki…

czytaj więcej »

„Biomasa Agro” – dodatek specjalny „Magazynu Biomasa”

Magazyn poświęcony tematyce pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego, w tym bogatej ofercie sprzętowej i maszynom dedykowanym temu sektorowi, uzupełniany o aktualne analizy rynku zbytu. „Biomasa Agro” to jedyny tego typu periodyk skierowany do właścicieli gospodarstw rolnych, dzierżawców pól oraz dyrektorów zakupów i osób zarządzających zakładami energetycznymi różnej mocy. Odbiorcy: gospodarstwa rolne, plantacje roślin energetycznych, firmy papierniczo-celulozowe, firmy branży leśnej,…

czytaj więcej »