Magazyn poświęcony tematyce pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego, w tym bogatej ofercie sprzętowej i maszynom dedykowanym temu sektorowi, uzupełniany o aktualne analizy rynku zbytu. „Biomasa Agro” to jedyny tego typu periodyk skierowany do właścicieli gospodarstw rolnych, dzierżawców pól oraz dyrektorów zakupów i osób zarządzających zakładami energetycznymi różnej mocy.

Reklama

Odbiorcy: gospodarstwa rolne, plantacje roślin energetycznych, firmy papierniczo-celulozowe, firmy branży leśnej, przetwórcy biomasy, zakłady usług leśnych, ciepłownie miejskie.

Podstawowe informacje:

  • nakład: 4 tys. egzemplarzy
  • data wydania: lipiec /sierpień 2017

Kontakt w sprawie współpracy redakcyjnej i reklamowej:

  • reklama@magazynbiomasa.pl
  • redakcja@magazynbiomasa.pl
  • tel. 609 336 794, tel. 609 335 718
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE