“Dostawcy Zawodowi Biomasy” – dodatek specjalny “Magazynu Biomasa”

„Dostawcy Zawodowi Biomasy” – ogólnopolskie zestawienie operatorów działających na rynku biomasy z podziałem na producentów, dostawców i przetwórców biomasy, producentów i dystrybutorów urządzeń i maszyn dedykowanych branży biomasowej oraz firmy transportowe. „Dostawcy Zawodowi Biomasy” to także biznesowa platforma wymiany informacji oraz bieżąca analiza rynku biomasy w Polsce.

“Dostawcy Zawodowi Biomasy” to publikacja porządkująca polski rynek dostawców biomasy i usług dla energetyki zawodowej z podziałem na:

 • producentów biomasy drzewnej,
 • producentów biomasy agro,
 • przetwórców biomasy,
 • firmy zakładające plantacje roślin energetycznych,
 • dostawców biomasy dla energetyki zawodowej i przemysłu papierniczo-celulozowego,
 • dostawców biomasy dla instalacji mało- i średnioskalowych,
 • producentów i dystrybutorów urządzeń i maszyn dedykowanych branży biomasowej,
 • firmy transportowe.

“Dostawcy Zawodowi Biomasy” to:

 • niezbędne narzędzie pracy dla kupców biomasy w największych grupach energetycznych w Polsce,
 • katalog operatorów zajmujących się handlem biomasą,
 • biznesowa platforma wymiany informacji,
 • bieżąca analiza rynku biomasy w Polsce.

Grudniowy dodatek “Magazynu Biomasa” trafi m.in. do kierowników działów zakupu biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach papierniczo-celulozowych, właścicieli firm branży drzewnej, przedsiębiorstw przerabiających biomasę, największych w Polsce ZUL, miejskich ciepłowni i największych gospodarstw rolnych w kraju.

“Dostawcy Zawodowi Biomasy” to narzędzie wspierające rozwój dystrybucji i budujące rozpoznawalność marki.

Pobierz “DZB_ulotka.jpg” DZB_ulotka.jpg – 92 KB

Podstawowe informacje:

 • nakład: 4 tys. egzemplarzy
 • data wydania: marzec 2017

Kontakt w sprawie współpracy redakcyjnej i reklamowej:

 • reklama@magazynbiomasa.pl
 • redakcja@magazynbiomasa.pl
 • tel. 609 336 794, tel. 609 335 718