Paliwa alternatywne – stawiają na nie kolejne polskie miasta

paliwa alternatywne

PKN ORLEN podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe z Gminą Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile, i z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. Celem jest m.in. stworzenie infrastruktury tankowania wodoru dla pojazdów komunikacji miejskiej. Rozwój przyjaznych środowisku technologii wodorowych wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost znaczenia paliw alternatywnych. Paliwa alternatywne -…

czytaj więcej »

Eurodeputowani za usunięciem barier dot. biometanu w transporcie

Europosłowie chcą większego wykorzystania biometanu w transporcie. Żądają usunięcia barier we wdrażaniu zrównoważonych paliw zapewniających dekarbonizację transportu. Eurodeputowani z różnych grup politycznych [1] podpisali petycję, w której zwrócili się do Komisji Europejskiej o usunięcie barier we wdrażaniu zrównoważonych paliw i technologii w transporcie. Ma to nastąpić poprzez przegląd obecnego podejścia do pomiaru emisji CO2 z samochodów. Nowoczesne paliwa w połączeniu ze zwiększonym…

czytaj więcej »

Fundusz Modernizacyjny na odnawialne źródła energii?

Fundusz Modernizacyjny

NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych. Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Będzie zasilany…

czytaj więcej »

Sieć biometanowni coraz bliżej. Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny

Orlen Południe

Orlen Południe i PGNiG powołają spółkę, która zajmie się realizacją sieci biometanowni. Firmy podpisały list intencyjny w tej sprawie. REKLAMA Sieć biometanowni ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN podpisała list intencyjny z PGNiG. Zakłada on wzmocnienie współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Firmy planują powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni. W nowoczesnych instalacjach z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości…

czytaj więcej »

Nowe wsparcie dla biogazowni i innych OZE – rząd przyjął projekt zmian ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Jedną z najważniejszych informacji jest ta, że rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z OZE. Przypomnijmy, że dotychczasowe systemy wsparcia kończą się 30 czerwca br. Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia…

czytaj więcej »