Metanol z biometanu jako nośnik wodoru i surowiec do paliw

Metanol z biometanu

Jednym z możliwych realnych sposobów zmniejszenia emisji CO2 jest wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego. Podstawowym jednak warunkiem jest jego niska cena i dobrze opanowana technologia produkcji. I tu pojawia się szansa na wykorzystanie metanolu z biometanu. Metanol z biometanu Jednym z ważniejszych problemów związanych z wykorzystaniem wodoru jest jego magazynowanie. Obiecującymi nośnikami wodoru są węglowodory i woda. Jednak metanol wydaje się być…

czytaj więcej »

VI Kongres Biogazu – „Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej”

Kongres Biogazu

„Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej”. To hasło 6. edycji Kongresu Biogazu i Biometanu. Wydarzenie odbędzie się 13-14 grudnia 2021 r.  w CKS Ossa k/Rawy Mazowieckiej. VI Kongres Biogazu Kongres Biogazu i Biometanu to największe spotkanie branży biogazowej w Europie Środkowo-Wschodniej. 6. edycja wydarzenia organizowana przez "Magazyn Biomasa" po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego. Tym razem…

czytaj więcej »

Oczyszczony biogaz paliwem do maszyn rolniczych?

Oczyszczony biogaz paliwem rolniczym

Jednym z kluczowych priorytetów europejskich jest ochrona klimatu oraz poprawa efektywności energetycznej. W dokumentach europejskich kładziony jest duży nacisk na zwiększanie udziału paliw alternatywnych oraz paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie, w tym biogazu jako jednego z cennych nośników energii, możliwego do wykorzystania w osiąganiu stawianych celów. Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! Kierunki wykorzystania biogazu Biogaz jest wytwarzany przez mikroorganizmy z różnego…

czytaj więcej »

Strefa Czystego Powietrza na POLECO

POLECO Strefa Czystego powietrza

W dniach 13-15 października w Poznaniu odbędą się Targi POLECO. Wydarzenie jest doskonałą okazją do prezentacji rozwiązań dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Podczas Targów pojawi się także "Strefa Czystego Powietrza". POLECO - miejsce spotkań Targi POLECO to miejsce spotkań i  dyskusji dotyczących kwestii najbardziej interesujących sektor ochrony klimatu i środowiska. Targi to także okazja do zapoznania się z najnowszymi technologiami, produktami,…

czytaj więcej »

PGNiG sprawdza nowe możliwości produkcji biometanu

PGNIG

PGNiG prowadzi badania nad energetycznym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która docelowo ma produkować bioCNG. To jedno z przedsięwzięć realizowanych przez PGNiG, które sprawdza nowe możliwości produkcji biometanu. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP). Rozwiązanie, nad którym pracują specjaliści z PGNiG i naukowcy z UPP, oparte jest o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ma umożliwić konkurencyjną…

czytaj więcej »