Biometan w transporcie – rozwiązania dla polskiego rynku już są

Biometan w transporcie to przyszłość? Wielu potencjalnych producentów biometanu w Polsce nadal nie może wybudować biometanowni. Dlaczego? Powody są różne: niepewność w zakresie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz warunków przyłączenia, brak systemu wsparcia dla produkcji biometanu oraz obawa co do jego późniejszej sprzedaży. BIOGAZ W POLSCE - POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT! Biometan w transporcie Biometan na cele transportowe może rozruszać ten sektor w…

czytaj więcej »

Miks energetyczny w Polsce jest archaiczny? Jak to zmienić?

miks energetyczny w polsce

Miks energetyczny w Polsce jest archaiczny? Tak twierdzi Dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki. Przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. Poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski. Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! - Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w…

czytaj więcej »

Linie Air France mają nowego dostawcę ekologicznego paliwa

SAF

Francuska grupa energetyczna TotalEnergies dostarczy ponad 800 000 ton ekologicznego paliwa lotniczego (SAF)  liniom lotniczym Air France-KLM. Na mocy podpisanej umowy dostawy SAF będą realizowane od 2023 r. przez kolejne 10 lat i zasilą głównie loty z Francji i Holandii. TotalEnergies i Air France TotalEnergies będzie dla Air France produkować SAF. To zrównoważone paliwo umożliwia redukcję emisji w całym cyklu życia średnio…

czytaj więcej »

Potencjał zastosowania bioLNG w nowoczesnych pojazdach

bioLNG

Postępująca coraz szybciej ewolucja systemów napędowych w pojazdach jest w pewnym stopniu ograniczona: brakiem dostatecznej infrastruktury, czyli stacji tankowania wodoru i innych paliw alternatywnych czy punktów ładowania pojazdów elektrycznych itp. oraz większymi kosztami tych rozwiązań. Jak temu zaradzić? Bariery rozwojowe Zastosowanie biogazu/biometanu, w postaci sprężonej lub skroplonej jest w XXI wieku już technicznie dobrze opanowane. Wysiłki inżynierów z całego świata koncentrują się…

czytaj więcej »

Wiceprezes PGNiG: Paliwa alternatywne będą zyskiwać na znaczeniu

pgnig

Polska polityka energetyczna zakłada, że wykorzystanie biogazu, biometanu, gazów syntezowych czy wodoru ma w przyszłości pokryć istotną część krajowego popytu na paliwa gazowe, przyspieszając zieloną transformację. – Dzisiaj musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie energetycznym, ale paliwa przyszłości z całą pewnością będą uzupełniać te tradycyjne – mówi wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński. Jak wskazuje, spółka chce brać udział w tworzeniu polskiego rynku paliw alternatywnych, dlatego…

czytaj więcej »