Rola biometanu w dekarbonizacji transportu UE

Rola biometanu

Pomimo, że Unia Europejska wkłada sporo pracy i wysiłku finansowego w dekarbonizację różnych segmentów gospodarki wspólnotowej, to spektakularnych sukcesów nie widać. Sektorem, który jest najmniej zdekarbonizowany jest sektor transportu. Sytuacja tejże branży jest o tyle niepokojąca, że regularnie prowadzone badania1 pokazują ciągle występujący od 2014 roku wzrost emisji gazów cieplarnianych. Wagę problemu tej stale postępującej karbonizacji dodatkowo wzmacnia fakt, że transport…

czytaj więcej »

PGNiG ma plan na produkcję biogazu z odpadów komunalnych

PGNIG

PGNiG realizuje działania, które mają doprowadzić do produkcji biometanu z odpadów komunalnych. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  PGNiG, Uniwersytet Przyrodniczy i biogaz „Rozwiązanie, nad którym pracują specjaliści z PGNiG i naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oparte jest o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ma umożliwić konkurencyjną i skuteczną utylizację biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej…

czytaj więcej »

Czy dojdzie do zaostrzenia norm jakości paliw stałych ?

normy jakości paliw

Do 1 lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało przegląd rozporządzenia dotyczącego norm jakości paliw stałych wprowadzonych w 2018 roku. Miały one w znaczący sposób pomóc w walce ze smogiem zakazując użycia paliw niskiej jakości. Coś jednak poszło nie tak. Czy zapowiedziana analiza rozporządzenia tym razem przyniesie realne zmiany? Normy jakości paliw do zmiany W 2018 roku rząd wprowadził regulacje prawne dotyczące norm…

czytaj więcej »

Program Agroenergia – podpisano ponad 100 umów

Akcyza dla samochodów hybrydowych

Co się dzieje z programem "Agroenergia"? Zainteresowanych skorzystaniem z tego typu dofinansowania było ponad pół tysiąca osób. W ramach naboru do programu „Agroenergia”, który trwał od 8.07 do 20.12.2019 r. i był na razie jedynym naborem w tym programie, wpłynęło łącznie 637 wniosków o dofinansowanie. W tej liczbie 507 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę 46 057 902,00 zł…

czytaj więcej »

W Krajowym Planie Odbudowy aż 800 mln na wodór

Krajowy Plan Odbudowy

Prace nad Polską Strategią Wodorową w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dobiegają końca. Kolejnym obszarem, w którym temat wodoru pojawia się, jest Krajowy Plan Odbudowy – na rozwój i wdrożenie technologii wodorowych zaplanowano w nim aż 800 mln euro. Fundusze na wsparcie innowacyjnych projektów w tym obszarze przeznacza także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na początek 300 mln…

czytaj więcej »