I Kongres Biogazu – o branży w jednym miejscu i w jednym czasie

Nowy system wsparcia dla branży biogazowej, aukcje dla biogazowni, optymalne technologie do produkcji biogazu, rozwiązania dopasowane do instalacji, eksploatacja i serwis biogazowni, finansowanie i ekonomika - te zagadnienia stanowią tematyczny trzon I Kongresu Biogazu który odbędzie się 5-6 grudnia 2016 r. w Rawie Mazowieckiej. Kongres organizowany przez Biomass Media Group, wydawcę "Magazynu Biomasa" i "Rynku Biogazu" ma być wyjątkowym w skali kraju…

czytaj więcej »

Minister energii na otwarciu biogazowni w Tończy

Alternatywny tekst

Na początku października PGB Energetyka otworzyła w Tończy biogazownię rolniczą. Na jej otwarciu obecny był minister energii Krzysztof Tchórzewski. - To kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w…

czytaj więcej »

Specyfika polskiego i niemieckiego rynku biogazu

Niemiecki rynek biogazu rolniczego liczy obecnie ponad 9400 pracujących biogazowni. Stanowi on ponad połowę całego rynku europejskiego. Czy jednak rozwiązania wprowadzane u zachodniego sąsiada mogą być wdrożone u nas na poziomie systemowym oraz technologicznym? Wydaje się, że nie. Tym bardziej że i w Niemczech w ostatnim czasie obserwuje się wyhamowanie dynamicznego rozwoju rynku biogazowego. Objęcie przez Niemcy pierwszej pozycji w Europie pod względem liczby instalacji biogazowych było przemyślaną…

czytaj więcej »

Kolorowo dla rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce?

Na koniec czerwca 2016 r. w Polsce uruchomione były 92 biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 103 MW. Do 2020 r. miało ich powstać 2 tys. zgodnie ze scenariuszami zarysowanymi w przyjętych strategiach energetycznych. Przyjęciu tych dokumentów towarzyszyły nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne, gdzie wprowadzono do przepisów: definicję biogazu rolniczego, dzięki czemu instalacje wytwarzające biogaz rolniczy lub energię z biogazu rolniczego zyskały w branży miano biogazowni rolniczych, konieczność uzyskania…

czytaj więcej »

Optymalne rozwiązanie dla biznesu i środowiska

Decyzja o wyborze technologii w biogazowni zależy głównie od surowca. Biogazownie rolnicze, zasilane produktami rolnymi oraz odpadami z przetwórstwa rolnego, często borykają się z sezonowymi zmianami substratów, a także zmianami wynikającymi z odmiennej z roku na rok koniunktury na rynku. Istnieją też, choć nieliczne, biogazownie rolnicze, w których substrat nie zmienia się na przestrzeni lat – do takich instalacji należy biogazownia rolnicza przy fabryce Cargill…

czytaj więcej »