Uszczelnianie przepisów dotyczących kotłów – jest projekt

1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące kotłów, które zabraniają wprowadzenia do użytkowania urządzeń o niższych parametrach niż kotły klasy 5. Jednak przepisy te mają luki, które uszczelnić chce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt zmian jest już Rządowym Centrum Legislacji. W uzasadnieniu nowego rozporządzenia zwrócono uwagę, że "niektórzy przedsiębiorcy wprowadzali do obrotu kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody…

czytaj więcej »

Tylko do jutra konsultacje projektu rozporządzenia dot. biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach OZE

Jeszcze tylko do 27 stycznia 2017 można składać uwagi do rozporządzenia Ministra Energii dot. biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach OZE. Projekt konsultowany jest z 48 instytucjami. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji  zamieszczony jest aktualny projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła…

czytaj więcej »