Dobiegł końca proces, który trwał od września br. Oficjalnie na drodze rozporządzenia ogłoszona została cena referencyjna biometanu.

Reklama

Cena referencyjna po konsultacjach

Dzięki nowelizacji ustawy o OZE w polskim prawodawstwie pojawiło się pojęcie biometanu i związana z tym konieczność ustalenia jego ceny referencyjnej na drodze rozporządzenia. Pierwszy projekt tego dokumentu pojawił się we wrześniu 2023 r. Wtedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało ceny referencyjne na poziomie 418 zł za 1 MWh w przypadku biometanu wytwarzanego z biogazu oraz 425 zł za 1 MWh w przypadku biometanu wytwarzanego z biogazu rolniczego.


Czytaj też: Biogazy – kluczowe elementy zielonej transformacji


W trakcie konsultacji pojawiły się głosy, że taki stopień wsparcia finansowego jest niewystarczający. Wobec tego zdecydowano się na podniesienie tej kwoty. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej biometanu stanowi, że cena referencyjna biometanu dla instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania:

  • biometanu z biogazu – wynosi 538 złotych za 1 MWh;
  • biometanu z biogazu rolniczego – wynosi 545 złotych za 1 MWh.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: Freepik

Źródło: Dziennik Ustaw

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE