Uprawnienia do emisji CO2 zostaną objęte nowymi przepisami. Komisja Europejska zaprasza do konsultacji projektu rozporządzenia, który zadecyduje o formie przepisów. Uwagi można zgłaszać do 2 stycznia 2024 r.

Reklama

Uprawnienia do emisji CO2 na etapie konsultacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii.

Projekt jest dostępny pod adresem: link.


Czytaj też: Ukraina i Włochy łączą siły na rzecz biogazu i biometanu


Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 5 grudnia 2023 r., uwagi mogą być zgłaszane do dnia 2 stycznia 2024 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia mogą być zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: KOBiZE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE