W Dzienniku Ustaw właśnie pojawiły się trzy nowe rozporządzenia. Z jednego z nich wynika, że jednorazowe kubki zostaną obłożone dodatkową opłatą w wysokości 20 gr, a pojemniki na żywność – kwotą 25 gr. Ma to związek z wdrażaniem unijnych przepisów do polskiej legislacji.

Reklama

Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Unia Europejska dąży do ograniczenia wykorzystywania tworzyw sztucznych. Dąży do tego poprzez wprowadzanie rozwiązań legislacyjnych, wśród których wymienić można dyrektywę SUP – single plastic use. Do polskiego prawodawstwa te decyzje wprowadza rozporządzenie ws. „stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami”, co reguluje ich stawki.

O wprowadzaniu tych przepisów informowaliśmy już wcześniej, jednak dopiero teraz znany jest ostateczny kształt związanych z nimi rozporządzeń.


Czytaj też: Energia z odpadów oświetli miejskie ulice


Szybka gastronomia, czyli jednorazowe kubki i opakowania

Nowa legislacja wprowadza następujące przepisy: „przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje, lub żywność pakowana przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje, lub żywność w tych produktach”.

Oznacza to, że dodatkowa opłata zostanie nałożona na drodze rozporządzenia na wszelkie podmioty wykorzystujące pojemniki do żywności i napojów. Obejmie ona zatem posiłki przeznaczone do bezpośredniego spożycia, bez względu czy będą ona skierowane do podania na miejscu czy na wynos. Dodatkowa opłata obejmie zatem m.in. jedzenie typu fast food.


Czytaj też: Sprawdź, czy twój samochód jest kompatybilny z benzyną E10


Pozostałe rozporządzenia

Kolejne z rozporządzeń dotyczy opłaty mającej na celu pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów, które powstają w wyniku stosowania produktów z tworzyw sztucznych. Poniosą ją przedsiębiorcy, jeżeli wprowadzają do obrotu tego typu towary. Jej wysokość ustalono na poziomie 10 gr za 1 kg pojemników na żywność, paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki), pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Z kolei za każdą sztukę wyrobów tytoniowych, których filtr zawiera tworzywa sztuczne, zostanie nałożona dodatkowa kwota w wysokości 1 gr. Ta sama opłata będzie doliczana za każdą sztukę chusteczek nawilżanych i balonów.

Trzecie rozporządzenie reguluje stawkę opłat produktowych w zależności od rodzaju opakowania. Opłata produktowa powstała ze względów ekologicznych i jest to kwota nakładana na przedsiębiorcę, który wprowadza do obrotu produkty z materiałów przewidzianych w rozporządzeniu. W tym przypadku stawka będzie ulegać zmianie na przestrzeni lat. Stawka opłaty produktowej w zł za 1 kg – w przypadku butelki jednorazowej z plastiku do 3 litrów, puszki metalowej do 1 litra oraz szklanej butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra – wyniesie: 10 groszy w 2025 r.; 1 zł w 2026 r.; 5 zł w 2027 r. i w latach następnych.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: Freepik

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE