Uszczelnianie przepisów dotyczących kotłów – jest projekt

Terminy aukcji OZE 2019

1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące kotłów, które zabraniają wprowadzenia do użytkowania urządzeń o niższych parametrach niż kotły klasy 5. Jednak przepisy te mają luki, które uszczelnić chce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt zmian jest już Rządowym Centrum Legislacji.

W uzasadnieniu nowego rozporządzenia zwrócono uwagę, że „niektórzy przedsiębiorcy wprowadzali do obrotu kotły wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej i kotły na biomasę niedrzewną, które de facto były kotłami objętymi zakresem rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że konstrukcyjnie kotły takie nie mają istotnych różnic zasadne jest usunięcie powyższych wyłączeń z rozporządzenia. Jednocześnie wyłączeniu z rozporządzenia wciąż podlegać będą kotły na biomasę niedrzewną o mocy powyżej 100 kW, w których  możliwe jest spalanie słomy w balotach, gdyż są to kotły o specyficznej konstrukcji”.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Zdjęcie: shutterstock

This post is also available in: polski