Poferment – jak wykorzystać go w rolnictwie?

Poferment - jak wykorzystać go w rolnictwie? W biogazowniach podczas fermentacji metanowej przy udziale mikroorganizmów takich jak np. bakterie kwasotwórcze, octanowe czy metanogenne, następuje rozkład materii organicznej, w wyniku którego otrzymuje się biogaz i produkt pofermentacyjny. Jak jest on definiowany przez prawo, jak można go wykorzystać? Materiał został przygotowany przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zdjęcie: pixabay.com Wykorzystanie produktu pofermentacyjnego, nazywanego również pofermentem, masą pofermentacyjną czy pulpą pofermentacyjną, wymaga wyjaśnień. Poferment zawiera…

czytaj więcej »

Potencjał energetyczny obornika i pomiotu kurzego

Na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się jednym z wiodących producentów drobiu w Unii Europejskiej. Rosnąca konkurencja wymusza na hodowcach i producentach drobiu zwiększanie produktywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Są to wymagania bardzo trudne do spełnienia, zwłaszcza w obliczu częstych wahań cen produktów drobiowych, które nie sprzyjają budowaniu stabilności finansowej ferm. Jak twierdzi Klaudiusz Nowotny z firmy NAHTEC GmbH, rozwiązaniem…

czytaj więcej »

Ciepło z biogazu w lokalnych instalacjach suszarniczych

W zdecydowanej większości biogazowni produkowany biogaz i zawarty w nim metan spalany jest lokalnie w silnikach gazowych, generujących energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna, poza częścią zużywaną na własne potrzeby, dystrybuowana jest do sieci elektroenergetycznej i sprzedawana lokalnemu operatorowi energetycznemu. Energia cieplna natomiast zawsze jest dla właściciela biogazowni przedmiotem troski związanej ze sposobem jej wykorzystania. Energia cieplna wytwarzana jest w procesie…

czytaj więcej »

Konferencja “Poferment nawozem dla rolnictwa”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa jest organizatorem konferencji dotyczącej przygotowania i zagospodarowania pofermentu z biogazowni. Adresatami konferencji są doradcy rolni, rolnicy oraz producenci biogazu. Konferencja jest częścią projektu pod tą samą nazwą, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy…

czytaj więcej »