poferment

Wartość energetyczna i możliwość wykorzystania frakcji stałej pofermentu w produkcji paliw stałych

Dostęp do energii elektrycznej i ciepła jest niezbędnym warunkiem dla istnienia i rozwoju społeczeństwa. Jest to ważne zarówno w kontekście przemysłu jak i sektora...

Efektywne rozwiązania dla produkcji pofermentu

Poferment stanowiący produkt uboczny funkcjonującej biogazowni znalazł swoje zastosowanie jako dobrej jakości nawóz organiczny. Zoptymalizować jego produkcję mogą autorskie urządzenia firmy Labora.Energy. Częstą praktyką jest...

Czytaj więcej

Sposób i terminy stosowania pofermentu z biogazowni

Sposób i terminy stosowania mas pofermentacyjnych będących certyfikowanym nawozem dopuszczonym do obrotu na podstawie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest określony w instrukcji...

Produkcja nawozu z pofermentu – najczęstsze błędy

Produkcja nawozu i polepszacza gleby z pofermentu powinna być jednym z działań optymalizujących zyski z funkcjonowania biogazowni. Jednak przedsiębiorcom bardzo często zdarzają się błędy....

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji