Poferment jako siła napędowa transformacji agroekologicznej

Poferment

Poferment jako siła napędowa transformacji agroekologicznej w Europie? To tytuł jednego z najnowszych artykułów, który ukazał się na stronie internetowej European Biogas Association. Czym jest poferment? To uboczny produkt produkcji biogazu, stosowany jako nawóz organiczny. Może przekształcić europejski sektor rolnictwa, oferując alternatywę dla powszechnie stosowanych nawozów chemicznych. Tak twierdzi EBA, która to organizacja wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Gandawie dowiodła,…

czytaj więcej »

Poferment może być odpowiedzią na kryzys nawozowy?

Poferment

Nawożenie jest jednym z kluczowych aspektów w kontekście poprawy ilości i jakości plonów. Wpływ na oba parametry ma m.in. rodzaj i ilość stosowanych nawozów. Co ma znaczenie również w aspekcie ekonomicznym. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się pofermentowi, produktowi pochodzącemu z biogazowni rolniczych. Zainteresowanie wynika z jego nawozowych właściwości i dużego potencjału plonotwórczego. Mając na uwadze wzrost cen…

czytaj więcej »

Poferment – możliwości wykorzystania i zastosowanie

poferment

Poferment, nazywany również pulpą lub substancją pofermentacyjną, to masa pozostałości z procesu fermentacji metanowej. Najczęściej jest ona wykorzystywana do celów nawozowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów NAWOZOWYCH UE, harmonizuje normy dotyczące produktów nawozowych uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE, oraz stwarza nowe możliwości do…

czytaj więcej »

Sposób i terminy stosowania pofermentu z biogazowni

Sposób i terminy stosowania mas pofermentacyjnych będących certyfikowanym nawozem dopuszczonym do obrotu na podstawie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest określony w instrukcji stosowania i użytkowania. Nie obowiązują więc wobec niego przepisy związane z tzw. programem azotanowym. Tak w skrócie można przedstawić odpowiedź MRiRW na pytanie w tej sprawie zadane przez Sylwię Koch - Kopyszko, prezes Unii Producentów i…

czytaj więcej »

Produkcja nawozu z pofermentu – najczęstsze błędy

Produkcja nawozu z pofermentu

Produkcja nawozu i polepszacza gleby z pofermentu powinna być jednym z działań optymalizujących zyski z funkcjonowania biogazowni. Jednak przedsiębiorcom bardzo często zdarzają się błędy. Począwszy od tych wpływających na jakość produktu, po błędy formalne podczas składania wniosku o wprowadzenie nawozu na rynek. Niepoprawnie pobrane i źle zabezpieczone próbki do badań (bywa że przez nieautoryzowanych próbkobiorców). Wykonywanie badań w nieakredytowanych laboratoriach. Wysoka…

czytaj więcej »