Nawożenie jest jednym z kluczowych aspektów w kontekście poprawy ilości i jakości plonów. Wpływ na oba parametry ma m.in. rodzaj i ilość stosowanych nawozów. Co ma znaczenie również w aspekcie ekonomicznym. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się pofermentowi, produktowi pochodzącemu z biogazowni rolniczych. Zainteresowanie wynika z jego nawozowych właściwości i dużego potencjału plonotwórczego. Mając na uwadze wzrost cen nawozów mineralnych, szczególnie od 2021 roku, poferment należałoby traktować jako alternatywne źródło składników pokarmowych, możliwe do wykorzystania w produkcji roślinnej.

Reklama

Poferment?

Jednym z głównych czynników wpływających na gospodarkę światową są rosnące ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

To z kolei bezpośrednio rzutuje zarówno na sektor komunalny, jak i przemysłowy. Tendencje te mają również wpływ na wzrost cen nawozów mineralnych oraz ich dostępność, bowiem wiele zakładów ogranicza produkcję nawozów z powodu rosnących cen energii, zwłaszcza gazu ziemnego, bezpośrednio oddziałującego na ceny nawozów azotowych.


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Dodatkowo strategie Unii Europejskiej zakładają ograniczenie stosowania nawozów syntetycznych w celu zmniejszenia śladu węglowego produkcji rolniczej. Należy podkreślić, że ograniczenia w dostępności lub stosowaniu nawozów mineralnych mogą bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe, wynikające ze zmniejszenia plonów, o ile nie zostaną wykorzystane alternatywne źródła składników nawozowych. Aby utrzymać odpowiedni poziom produkcji roślinnej, ilość składników mineralnych odebrana z pól w masie plonów musi być uzupełniona odpowiednio wysokim nawożeniem. Mając na uwadze pozytywny wpływ zbilansowania składników nawozowych na wielkość i jakość plonu, należy zadbać o właściwe dostarczenie roślinom składników niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin.

Rozwiązaniem, które w znaczący sposób może zmniejszyć negatywny wpływ ograniczeń w stosowaniu nawozów syntetycznych jest zastosowanie innych, alternatywnych nawozów organicznych, naturalnych, czy organiczno-mineralnych. Jednym z takich nawozów jest poferment pochodzący z biogazowni rolniczych.

Produkcja i właściwości pofermentu

W rolnictwie wykorzystuje się powszechnie nawozy mineralne i nawozy naturalne, w tym obornik i gnojowicę. W większości krajów rozwiniętych zwyczajowym rozwiązaniem jest stosowanie w dużych dawkach przede wszystkim nawozów mineralnych. Jednak wzrost cen nawozów mineralnych czy obserwowany negatywny wpływ produkcji i stosowania nawozów syntetycznych na środowisko sprzyja zwiększeniu znaczenia nawozów naturalnych i alternatywnych w rolnictwie. Tym bardziej, że nawozy te oprócz makro- i mikroskładników zawierają materię organiczną, która w glebie kształtuje jej właściwości retencyjne, strukturę oraz aktywność biologiczną – cechy niezbędne dla utrzymania funkcji produkcyjnych gleby.


Zarejestruj się na VII Kongres Biogazu


Poferment, będący obok wytwarzanego biogazu, produktem końcowym procesu fermentacji metanowej z biogazowni rolniczych, stanowi potencjalny nawóz organiczny lub (w przypadku bardzo dogłębnego odfermentowania) organiczno-mineralny.

Gospodarka pofermentem stanowi duże wyzwanie dla właścicieli instalacji ze względu na wielkość jego produkcji, sięgającą nawet 100 tys. ton rocznie dla największych krajowych instalacji. Mając jednak na uwadze cenne właściwości, jakimi charakteryzuje się poferment, jego aplikacja czy sprzedaż może stanowić kolejną wartość dodaną dla właścicieli biogazowni rolniczych.

Ilość oraz skład pofermentu są bezpośrednio związane z substratami wykorzystywanymi do produkcji biogazu, bowiem w wyniku procesu fermentacji w wytwarzanym biogazie znajdują się tylko węgiel, wodór i tlen (składniki CH4 i CO2) – wszystkie pozostałe makro- i mikroelementy pozostają w pofermencie.


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Stąd nie da się odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie o ogólny skład pofermentu, gdyż zależy on wyłącznie od stosowanych substratów na danej biogazowni. Kolejnym istotnym czynnikiem jest przebieg procesu technologicznego. Ma on wpływ nie tylko na ilość i skład powstającego biogazu, ale również na właściwości pofermentu jak: zawartość suchej masy czy materii mineralnej oraz formę w jakiej znajdują się składniki mineralne.

Są doniesienia, iż niektóre technologie fermentacji (zwłaszcza zawierające tzw. hydrolizę kwaśną) prowadzą do wytwarzania składników mineralnych w formie naturalnych chelatów – czyli najbardziej przyswajalnej przez korzenie roślin. Liczne badania naukowe, w tym również przeprowadzone przez autorów artykułu wskazują, że poferment z powodzeniem może być wykorzystywany jako nawóz. Dotyczy to pofermentu bez przetworzenia, jak i po zastosowaniu wybranych metod jego obróbki.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w naszym raporcie! Sprawdź poniżej:

RAPORT BIOGAZ W POLSCE 2022 – POBIERZ ZA DARMO!
2022 Biogaz w Polsce raport magazynbiomasa

2022 Raport Biogaz w Polsce

Pobierz raport za darmo

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst:
  • prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  • prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE