Poferment – jak wykorzystać go w rolnictwie? W biogazowniach podczas fermentacji metanowej przy udziale mikroorganizmów takich jak np. bakterie kwasotwórcze, octanowe czy metanogenne, następuje rozkład materii organicznej, w wyniku którego otrzymuje się biogaz i produkt pofermentacyjny. Jak jest on definiowany przez prawo, jak można go wykorzystać?

Reklama
Materiał został przygotowany przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zdjęcie: pixabay.com

Wykorzystanie produktu pofermentacyjnego, nazywanego również pofermentem, masą pofermentacyjną czy pulpą pofermentacyjną, wymaga wyjaśnień. Poferment zawiera materię organiczną oraz cenne z  punktu widzenia żywienia roślin związki mineralne.

Należy podkreślić, że pozytywnym efektem prawidłowo przeprowadzonego procesu fermentacji jest uzyskanie produktu pofermentacyjnego, który w  porównaniu z  nawozami naturalnymi nie jest uciążliwy zapachowo dla ludzi i  środowiska. Poferment ze względu na swoje właściwości może mieć szerokie zastosowanie, w tym również w rolnictwie. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poferment może być wykorzystywany w rolnictwie na dwa sposoby:

  • jako odpad zgodnie z  przepisami Ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
  • albo jako nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 z późn. zm.).

Podstawy prawne

Wykorzystanie pofermentu w  rolnictwie jako odpadu odbywa się zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z  2015 r., poz. 132). W załączniku do rozporządzenia określone zostały szczegółowe warunki odzysku następujących rodzajów odpadów pofermentacyjnych:

  • ciecze z  beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych o kodzie 19 06 05;
  • przefermentowane odpady z  beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i  roślinnych o  kodzie 19 06 06.

 

Cały artykuł Poferment – jak wykorzystać go w rolnictwie? 
przeczytasz w styczniowym numerze Magazynu Biomasa

Zamów prenumeratę Magazynu Biomasa! Wypełnij formularz poniżej – my zajmiemy się resztą!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE