Poferment jako siła napędowa transformacji agroekologicznej w Europie? To tytuł jednego z najnowszych artykułów, który ukazał się na stronie internetowej European Biogas Association.

Reklama

Czym jest poferment? To uboczny produkt produkcji biogazu, stosowany jako nawóz organiczny. Może przekształcić europejski sektor rolnictwa, oferując alternatywę dla powszechnie stosowanych nawozów chemicznych. Tak twierdzi EBA, która to organizacja wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Gandawie dowiodła, że poferment ma wysoką wartość nawozową. I może znacząco przyczynić się do gromadzenia dwutlenku węgla w rolnictwie.

Poferment i korzyści z jego zastosowania

Poferment jest cennym nawozem organicznym, który może zastąpić alternatywy oparte na paliwach kopalnych, jednocześnie zwiększając ambicje w zakresie celów klimatycznych.

Europa skupia się obecnie na sposobach zmniejszenia swojej zależności od rosyjskiego gazu. I wpływu rosnących cen energii na rachunki za energię dla rolników. Oprócz cen paliw rekordowe poziomy osiągnęły również ceny nawozów. UE jest w dużej mierze uzależniona od importu większości nawozów sztucznych, a 30% z nich pochodzi z Rosji. [1] Rosyjskie wstrzymanie eksportu nawozów zagrozi dostawom dla europejskich rolników i zagrozi światowym dostawom żywności. Dodatkowo dzisiejsza produkcja i transport rosyjskich nawozów jest energochłonna i przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Potrzebne są zatem alternatywne rozwiązania do stosowania mniej konwencjonalnych nawozów. Poferment jest cennym nawozem organicznym, który może zastąpić alternatywy oparte na paliwach kopalnych, jednocześnie zwiększając ambicje w zakresie celów klimatycznych.


Sprawdź program V Narodowego Kongresu Biometanu


Wykorzystanie pofermentu do pielęgnowania naszych gleb

W artykule „Ocena mineralizacji węgla i azotu w pofermentach opracowanych na podstawie odrębnych profili surowcowych” przeanalizowano stopnie mineralizacji azotu i węgla pięciu najbardziej reprezentatywnych strumieni surowców w europejskim sektorze biogazu (gnojowica świńska, obornik drobiowy, rośliny energetyczne, osady ściekowe , odpady komunalne). Mineralizacja azotu to proces biologiczny i istotny element żyzności gleby, w którym azot organiczny jest przekształcany w formy nieorganiczne, które mogą być przyswajane przez rośliny. W rolnictwie azot jest podawany uprawom w postaci nawozu, co pomaga im rosnąć mocniej i lepiej. Wykazano, że poferment mają wysoką wartość nawozową ze względu na zawartość azotu.W rolnictwie azot jest niezbędny, aby rośliny były zdrowe w miarę rozwoju i pożywne do spożycia po zebraniu. Oprócz właściwości nawozowych produkty pofermentacyjne mają duży potencjał magazynowania węgla w glebie . Ścisłe monitorowanie tempa mineralizacji pozwoliło autorom przewidzieć potencjał sekwestracji węgla w fermentatach.

Maksymalne wykorzystanie procesu AD

Fermentacja beztlenowa (AD) jest najbardziej znana z wytwarzanego biogazu, ponieważ można go przekształcić w energię (odnawialną energię elektryczną i ciepło, a nawet zaawansowane biopaliwa). Jednak AD produkuje również poferment, który jest doskonałym nawozem zawierającym wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy niezbędne w rolnictwie. Podobnie jak w przypadku odzyskiwania energii z biogazu, kwestia odzyskiwania pofermentu powinna być systematyczną częścią projektu AD, aby wykorzystać wszystkie jego potencjalne korzyści. Poferment ma podwójne znaczenie agronomiczne: udostępnia roślinom pierwiastki mineralne i przyczynia się do magazynowania węgla w naszych glebach .

Zamykanie pętli składników odżywczych

Między innymi składniki odżywcze, takie jak azot, są w pełni zachowane w procesie AD. Stają się nawet bardziej dostępne, częściowo zmieniając formę organiczną na mineralną, preferowaną przez rośliny.

Uzyskane wyniki wskazują, że mineralizacja azotowa pofermentu wynosi od 21 do 39%, co podkreśla jego właściwości nawozowe. Dodatkowo obserwowana zmienność mineralizacji azotu wskazuje, że niektóre produkty pofermentacyjne mają wyższą wartość nawozową niż inne. Na przykład poferment z odchodów świń (39%) osiąga prawie dwukrotnie wyższą wartość niż poferment z osadów ściekowych (21%).


Sprawdź mapę biogazowni rolniczych w Polsce


Umożliwienie składowania dwutlenku węgla

Oprócz swojej podstawowej funkcji nawozu organicznego, poferment może również magazynować węgiel w glebach rolniczych . Zwiększa to ilość CO2 zmagazynowanego w glebie, zmniejszając jego obecność w atmosferze zgodnie z praktykami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w bioenergii (BECCSU).

W pracy wykazano , że możemy zmagazynować w glebie od 50 do 80% węgla pochodzącego z pofermentu wykorzystywanego jako nawóz organiczny . Stanowi to od 205 kg do 553 kg możliwego do sekwestracji węgla na 170 kg zużytego materiału pofermentacyjnego na hektar.

Wspierający kontekst regulacyjny

Międzysektorowy pakiet „Fit for 55” zapewnił kontekst regulacyjny, aby przyspieszyć zobowiązanie UE do osiągnięcia redukcji emisji netto o co najmniej 55% do 2030 r. Wszystkie sektory będą musiały przyczynić się do osiągnięcia celu redukcji emisji do 2030 r., w tym użytkowania gruntów, sektor leśnictwa i rolnictwa. W latach 2021–2030 państwa członkowskie UE muszą zapewnić, aby rozliczone emisje gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów lub leśnictwa były zrównoważone przez co najmniej równoważne rozliczone usuwanie CO2 z atmosfery.

Na szeroką skalę wizja ta obejmie zwiększanie skali i zachęcanie do inicjatyw związanych z uprawą dwutlenku węgla, mających na celu zwiększenie usuwania i składowania dwutlenku węgla w sektorze gruntów. W grudniu 2021 r. Komisja Europejska uznała korzyści płynące z naturalnego składowania i wykorzystania CO2 stosowanego w produkcji biogazu. [2] Komunikat ten był pozytywnym krokiem w kierunku pełnego uznania korzyści środowiskowych płynących ze zrównoważonej produkcji biogazu i biometanu.

Znaczenie wpływu usuwania dwutlenku węgla na obecną i przyszłą politykę UE związane z systemami rolniczymi sprawia, że ​​badanie pofermentu nie tylko z punktu widzenia nawozu, ale również jako możliwego czynnika przyczyniającego się do magazynowania dwutlenku węgla, jest jeszcze bardziej istotne.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!


[1] Ukraina-bezpieczeństwo-żywnościowe-prezydencja-francuska.pdf

[2] https://www.europeanbiogas.eu/commission-acknowledges-benefits-of-natural-co2-storage-and-utilization-applied-in-biogas-production/

Źródło: www.europeanbiogas.eu
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE