Na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się jednym z wiodących producentów drobiu w Unii Europejskiej. Rosnąca konkurencja wymusza na hodowcach i producentach drobiu zwiększanie produktywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Są to wymagania bardzo trudne do spełnienia, zwłaszcza w obliczu częstych wahań cen produktów drobiowych, które nie sprzyjają budowaniu stabilności finansowej ferm.

Reklama

Jak twierdzi Klaudiusz Nowotny z firmy NAHTEC GmbH, rozwiązaniem wartym uwagi może okazać się energetyczne wykorzystywanie obornika i pomiotu kurzego jako głównego substratu do produkcji biogazu rolniczego. Spożytkowanie tych produktów ubocznych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej może być również jak najbardziej uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, zapewniając redukcję kosztów stałych oraz regularne przychody. Dodatkowy dochód może zostać osiągnięty także poprzez sprzedaż siarczanu amonu, otrzymywanego podczas wstępnej obróbki substratu, który jest zbywalnym i certyfikowanym nawozem rolniczym.

Wyzwania

Stosowanie obornika i pomiotu kurzego jako głównego substratu do produkcji biogazu niesie ze sobą wyzwania związane z ich specyficznym składem. Istnieje kilka czynników mogących wpłynąć w negatywny sposób na przebieg procesu fermentacji, jednak najbardziej istotnym z nich jest stosunkowo wysoka zawartość białka. Zawarty w nim azot uznawany jest za inhibitor dla prawidłowego rozwoju bakterii metanowych, hamując tym samym produkcję biometanu w procesie fermentacji. Dlatego też używanie obornika czy pomiotu kurzego jako głównego substratu do produkcji biogazu jest tak trudnym do wykonania zadaniem.

Rozwiązania

Jednak z uwagi na jego stosunkowo wysoki i możliwy do wykorzystania potencjał energetyczny, powstało duże zainteresowanie metodami pozwalającymi na rozwiązanie problematycznej kwestii azotu. Obecny stan wiedzy stwarza możliwość obniżenia jego zwartości w substracie, który następnie może być z powodzeniem stosowany przy produkcji biogazu. Istnieją technologie przetwarzające kurzy pomiot lub obornik, umożliwiające wykorzystanie go do produkcji biometanu w stosunkowo dużych ilościach, sięgających około 70 proc. całego wsadu przeznaczonego do fermentacji. Przykładem jest dwustopniowy system odparowania, prowadzący do zagęszczenia fermentatu przy jednoczesnej ekstrakcji azotu. W pierwszym etapie procesu, któremu poddawany jest obornik, dochodzi do odparowania wody oraz amoniaku. Prowadzi to również do znacznego zmniejszenia objętości substratu, co znajduje swoje ekonomiczne uzasadnienie. W kolejnym kroku, otrzymana woda amoniakalna podlega kondensacji oraz zakwaszeniu, w efekcie czego otrzymywany jest siarczan amonu, który jest zbywalnym nawozem. Obornik lub pomiot kurzy przygotowany w ten sposób, kwalifikuje się do dalszego wykorzystania jako podstawowy substrat w procesie fermentacji metanowej.

Schemat NAHTEC

Rys. 1. Dwustopniowy system ekstrakcji azotu

Austriacka firma NAHTEC GmbH, specjalizująca się w realizacji instalacji do produkcji i energetycznego wykorzystania biogazu, oferuje wsparcie w zakresie organizacji wyjazdu studyjnego na teren przykładowego obiektu o mocy 1 MW, wykorzystującego pomiot kurzy w ilości ok. 50 ton w ciągu doby.

Kontakt w Polsce:

NAHTEC

 

 

Klaudiusz Nowotny
tel. +48 664 843 535
e-mail: klaudiusz.nowotny@gmx.de

Zdjęcia: NAHTEC GmbH

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE