Biogazownie w Polsce – rolnicze i komunalne na jednej mapie!

Biogazownie w Polsce

Oto wszystkie biogazownie w Polsce! Na naszej mapie zebraliśmy zarówno te rolnicze, jak i komunalne. Biogazowni i mikrobiogazowni rolniczych jest obecnie 183, z kolei komunalnych - 194. Sprawdź, które regiony Polski mają najwięcej takich instalacji! To pierwsza na rynku mapa wszystkich instalacji biogazowych. Została przygotowana przez Magazyn Biomasa. Mapa uwzględnia także katalog operatorów oferujących technologie, urządzenia i komponenty oraz usługi dla…

czytaj więcej »

Dyskusja przy okrągłym stole na temat biogazu i biometanu

Produkcja biogazu i biometanu

11 października Ambasada Królestwa Danii w Polsce organizuje dyskusję typu „roundtable” na temat biogazu i biometanu jako alternatywnej drogi do zrównoważonego źródła energii. Magazyn Biomasa został zaproszony do udziału w wydarzeniu i dyskusji w grupie specjalistów w dziedzinie biomasy i biogazu. Znaczenie biogazu i biometanu wzrośnie Rosnące koszty energii i niedobór gazu zmuszają rządy państw i przedsiębiorstwa do znalezienia alternatywy dla paliw kopalnych,…

czytaj więcej »

Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce nie działają?

Ure aukcje OZE biogaz

Polityka energetyczna nie tylko Europy, ale i świata, przechodzi poważny kryzys. W obliczu wysokich cen energii elektrycznej, gazu i innych paliw wielu inwestorów pilnie poszukuje źródeł energii. Szczególnie do wykorzystania w autokonsumpcji. W Polsce wytwarzamy ponad 100 mln t bioodpadów rocznie, które trafiają do utylizacji.  W wyniku fermentacji metanowej w biogazowniach mogłyby one dać co najmniej 8 mld m3 biometanu. Pomimo…

czytaj więcej »

Biometan i biowodór – pojęcia podstawowe oraz historia w UE  i w Polsce

biometan do sieci

Biometan w rozumieniu tego rozdziału raportu to gaz uzyskany z biogazu lub biogazu rolniczego, którego wartość ciepła spalania wynosi nie mniej niż 34,0 MJ/m3. Biometan może występować w zasadzie w dwóch stanach skupienia: gazowym lub ciekłym. Biogaz i biometan - definicje W projekcie ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, do…

czytaj więcej »

Są dwie nowe biogazownie rolnicze

biogazownie

W rejestrze wytwórców biogazu rolniczego prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pojawiły się dwa nowe wpisy.  Nowa biogazownia rolnicza W rejestrze prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przybywa nowych wytwórców. Dwa podmioty zarejestrowały w ostatnim czasie nowe biogazownie rolnicze. Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! Zarejestrowano biogazownię firmy FERMAPOL ZALESIE sp. z o.o. Wytwarzanie biogazu, czyli lokalizacja nowej biogazowni rolniczej, a właściwie dwóch obiektów, to Domaszowice…

czytaj więcej »